Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dokumentacja fotograficzna materiału badawczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GHZ.DFMB9.SM.HZOUZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dokumentacja fotograficzna materiału badawczego
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Zootechnika II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu (max. 1000 znaków ze spacjami – ok. ½ strony)

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zasad fotografii i możliwości wykorzystania tej techniki w dokumentacji przebiegu doświadczeń i osiągniętych wyników badań. Przedstawione zostaną różne rodzaje aparatów oraz różne techniki fotograficzne stosowane w zależności od zamierzonego celu. Dzięki możliwościom jakie niesie ze sobą fotografia cyfrowa po omówieniu każdego zagadnienia możliwe będzie przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń z natychmiastową obserwacją efektów przy użyciu techniki multimedialnej. Dzięki temu uczestnicy zajęć będą mieli okazję sami przekonać się jak zmienia się zdjęcie w zależności od intencji i umiejętności fotografującego co przyczyni się do wyeliminowania podstawowych błędów i poprawy jakości dokumentacji fotograficznej prac magisterskich

Pełny opis:

Ćwiczenia praktyczne w ustawianiu parametrów naświetlania w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Ćwiczenia z ogólnych zasad kadrowania. Zdjęcia krajobrazowe i portrety.

Ćwiczenia z makrofotografii.

Ćwiczenia praktyczne z dokumentacji materiału anatomicznego

Przyżyciowa dokumentacja fotograficzna materiału anatomicznego z użyciem techniki ultrasonograficznej i laparoskopowej

Fotografowanie zwierząt i innych obiektów w ruchu, lub obiektów nie pozwalających się upozować

Ćwiczenia praktyczne z fotografowania zwierząt i innych obiektów w ruchu

Literatura:

Michael Freeman, Okiem Fotografa, National Geographic 2008

Michael Freeman, Kolor, National Geographic 2008

Bryan Peterson, Czas naświetlania bez tajemnic, Galaktyka 2008

Bryan Peterson, Ekspozycja bez tajemnic, Galaktyka 2008

Tom Ang, Fotografia cyfrowa - podręcznik, Arkady 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Jest w stanie opisać zasady fotografii i możliwości wykorzystania tej techniki w dokumentacji przebiegu doświadczeń na zwierzętach i osiągniętych wyników badań

Umiejętności:

Potrafi dobierać parametry pracy sprzętu fotograficznego do określonych obiektów, które mają być dokumentowane. Na podstawie dokumentacji fotograficznej interpretuje potencjał produkcyjny, status fizjologiczny i zdrowotny zwierząt oraz warunki ich utrzymania z zachowaniem zasad dobrostanu

Kompetencje:

Nabywa postawę kreatywności i wrażliwości na otaczający świat oraz determinację do rozwijania swoich umiejętności postrzegania i dokumentowania zjawisk zachodzących w środowisku. Wykazuje otwartość na przyjmowanie różnych funkcji w grupie (funkcja fotografa, funkcja modela, funkcja reżysera planu).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa zostanie wystawiona w oparciu o sprawdzian wiedzy teoretycznej oraz pokaz praktycznych umiejętności nabytych podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki, Tomasz Schwarz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki, Tomasz Schwarz
Prowadzący grup: Tomasz Schwarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki, Tomasz Schwarz
Prowadzący grup: Tomasz Schwarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)