Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GDZ.TEINF.SI.HZOPX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności studentów związanych: 1) z pełniejszym wykorzystaniem możliwości podstawowych programów pakietu Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Access i MS Power Point), 2) z korzystaniem z usług i stron internetowych oraz 3) z obsługą użytecznego oprogramowania (program do rozliczeń podatkowych, pakiety statystyczne np. SAS). Na zajęciach laboratoryjnych, które odbywają się w pracowniach komputerowych, studenci pracują indywidualnie.

Pełny opis:

Program ćwiczeń

1) MS Word – opracowywanie efektownie wyglądających dokumentów (formatowanie, tabele, wykresy i diagramy, schematy blokowe (6 godz.)

2) MS Excel – poznanie możliwości wydajnego sposobu obsługiwania arkuszy kalkulacyjnych (formuły i funkcje, zaawansowane wykresy i ich formatowanie, operacje na tekstach, datach i godzinach, operatory logiczne, sumowanie warunkowe) (8 godz.)

3) MS Access – tworzenie i zarządzanie bazami danych (tworzenie baz danych, tworzenie relacji i kwerend, tworzenie czytelnego raportu) (4 godz.)

4) MS Power Point – przygotowanie profesjonalnie wyglądającej prezentacji (animacja niestandardowa, zmiana szablonów, reguły doboru właściwego tła oraz kroju, wielkości i koloru czcionek) (4 godz.)

5) INTERNET – ważne strony WWW oraz użyteczne rady (strona UR i innych uczelni rolniczych w kraju i za granicą, mapy oraz rozkłady jazdy, czasopisma naukowe on – line, biblioteki, wyszukiwarki, słowniki) (4 godz.)

6) Użyteczne programy i ich obsługa (program do rozliczeń podatkowych, pakiety statystyczne np. SAS) (4 godz.)

Literatura:

Biernat J. - Architektura komputerów. Politechnika Wrocławska, 2005.

Dec Z. - Wprowadzenie do systemu SAS, Edition 2000. Kraków, 1997.

Erd A. - Podstawy informatyki z przykładami. Politechnika Radomska, 2002.

Gołaszewski J. - Informatyka w zarysie. UWM w Olsztynie, 2002.

Grover Ch., MacDonald M., Moore E. - Office 2007 PL nieoficjalny podręcznik. Wyd. HELION, 2007.

Strzałkowski K. - Systemy operacyjne. Materiały do przedmiotu Sieci i systemy operacyjne. Cz. I. Politechnika Świętokrzyska, 2006.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. ma wiedzę z zakresu informatyki i potrafi wykorzystać tą wiedzę na zajęciach z innych przedmiotów,

2. zna edytor tekstu i program do przygotowania prezentacji w takim zakresie że potrafi wykorzystać tą wiedzę w praktyce, m.in. podczas zajęć seminaryjnych,

3. zna arkusz kalkulacyjny w takim stopniu że potrafi skorzystać z niego przy analizowaniu wyników doświadczeń przyrodniczych

UMIEJĘTNOŚCI:

1. potrafi zastosować odpowiednie i nieskomplikowane algorytmy i programy komputerowe do opisu zjawisk przyrodniczych i analizy danych ,

2. potrafi przygotować profesjonalnie prezentacje (teksty) na seminaria i konferencje z wykorzystaniem różnych źródeł informacji, w tym źródeł elektronicznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. zna zakres zdobytej przez siebie wiedzy o komputerach i ich oprogramowaniu i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się,

2. potrafi pracować w zespole, wspólnie rozwiązywać problemy badawcze

Metody i kryteria oceniania:

przedmiot kończy się zaliczeniem

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)