Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GDZ.TEINF.SI.HZOKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt
Grupy: Hodowla i użytkowanie koni 1 sem.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności studentów związanych z pełniejszym wykorzystaniem możliwości podstawowych programów pakietu Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Access i MS Power Point) oraz użytecznego oprogramowania statystycznego (na przykładzie pakietu SAS). Na zajęciach laboratoryjnych, które odbywają się w pracowniach komputerowych, studenci pracują indywidualnie.

Pełny opis:

Program ćwiczeń

1) MS Word - opracowywanie efektownie wyglądających dokumentów (formatowanie, tabele, wykresy i diagramy, schematy blokowe (10 godz.)

2) MS Excel - poznanie możliwości wydajnego sposobu obsługiwania arkuszy kalkulacyjnych (formuły i funkcje, zaawansowane wykresy i ich formatowanie, operacje na tekstach, datach i godzinach, operatory logiczne, sumowanie warunkowe, kontrola poprawności wprowadzanych danych, importowanie danych z plików zewnętrznych) (8 godz.)

3) MS Access - tworzenie i zarządzanie bazami danych (tworzenie baz danych, tworzenie relacji i kwerend, tworzenie czytelnego raportu i formularza, import tabel) (4 godz.)

4) MS Power Point - przygotowanie profesjonalnie wyglądającej prezentacji (animacja niestandardowa, zmiana szablonów, reguły doboru właściwego tła oraz kroju, wielkości i koloru czcionek) (2 godz.)

5) Użyteczne pakiety statystyczne i ich obsługa (a przykładzie SAS) (6 godz.)

Literatura:

Biernat J. - Architektura komputerów. Politechnika Wrocławska, 2005.

Dec Z. - Wprowadzenie do systemu SAS, Edition 2000. Kraków, 1997.

Erd A. - Podstawy informatyki z przykładami. Politechnika Radomska, 2002.

Gołaszewski J. - Informatyka w zarysie. UWM w Olsztynie, 2002.

Grover Ch., MacDonald M., Moore E. - Office 2007 PL nieoficjalny podręcznik. Wyd. HELION, 2007.

Strzałkowski K. - Systemy operacyjne. Materiały do przedmiotu Sieci i systemy operacyjne. Cz. I. Politechnika Świętokrzyska, 2006.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. ma wiedzę z zakresu informatyki i potrafi wykorzystać tą wiedzę na zajęciach z innych przedmiotów, 2. zna edytor tekstu i program do przygotowania prezentacji w takim zakresie że potrafi wykorzystać tą wiedzę w praktyce, m.in. podczas zajęć seminaryjnych, 3. zna arkusz kalkulacyjny w takim stopniu że potrafi skorzystać z niego przy analizowaniu wyników doświadczeń przyrodniczych

UMIEJĘTNOŚCI:

1. potrafi zastosować odpowiednie i nieskomplikowane algorytmy i programy komputerowe do opisu zjawisk przyrodniczych i analizy danych , 2. potrafi przygotować profesjonalnie prezentacje (teksty) na seminaria i konferencje z wykorzystaniem różnych źródeł informacji, w tym źródeł elektronicznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. zna zakres zdobytej przez siebie wiedzy o komputerach i ich oprogramowaniu i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, 2. potrafi pracować w zespole, wspólnie rozwiązywać problemy badawcze

Metody i kryteria oceniania:

przedmiot kończy się zaliczeniem

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.