Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stres w chowie zwierząt gospodarskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.FEZ.SCZG9.NI.HZONZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stres w chowie zwierząt gospodarskich
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Zootechnika niestacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem nauczania jest zaznajomienie słuchaczy z neuroendokrynnymi mechanizmami oddziaływania czynników stresotwórczych na funkcjonowanie organizmu w celu skutecznej adaptacji metabolicznej i behawioralnej.

Dodatkowo omawiany jest wpływ wybranych czynników środowiska życia zwierząt na kształtowanie dobrostanu zwierząt (np. feromonów)

Pełny opis:

1. Fizjologiczne podstawy stresu, reakcja układu nerwowego i hormonalnego w odpowiedzi na działanie czynników zaburzających homeostazę.

2. Rodzaje stresu i czynniki stresotwórcze u poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

3. Możliwości adaptacji do zmiennych warunków życia ludzi i zwierząt

4. Reakcja emocjonalna na działanie czynników stresotwórczych

5. Stres okresu okołoporodowego i jego konsekwencje

6. Znaczenie feromonów w kształtowaniu dobrostanu zwierząt

Efekty uczenia się:

Wiedza; absolwent zna i rozumie:

Charakteryzuje funkcjonowanie narządów i układów organizmu zwierząt uczestniczących bezpośrednio i pośrednio w wyzwalaniu reakcji stresowej, opisuje wybrane procesy fizjologiczne organizmu w czasie stresu

Umiejętności; absolwent potrafi:

Ocenić funkcjonowanie poszczególnych narządów i układów organizmu zwierzęcia, charakteryzuje zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi narządami i układami neuroendokrynnymi, interpretuje zachowania behawioralne zwierząt w czasie działania czynników stresotwórczych.

Kompetencje społeczne; absolwent jest gotów do:

aktywnej postawy w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych

Ma świadomość znaczenia etycznej odpowiedzialności za dobrostan zwierząt oraz kształtowanie środowiska w którym żyją zwierzęta

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa na zajęciach, aktywne uczestnictwo, prezentacja PPT wykonana w wybranym przez studenta temacie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Wrońska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Wrońska
Prowadzący grup: Maria Mika, Danuta Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.