Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy sygnalizacji komórkowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.FEZ.PSK9.SL.HBIOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy sygnalizacji komórkowej
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana elektywy I stopień
Biologia stosowana kierunek 2 sem. przedmioty do wyboru
Biologia stosowana kierunek 3 sem. przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści przedmiotu mają na celu zaznajomienie studentów kierunku Biologia z podstawowymi pojęciami dotyczącymi mechanizmów reagowania komórek na rozmaite bodźce wewnętrzne i zewnętrzne, wiązanie ligandów do specyficznych receptorów błonowych i jądrowych w różnych stanach aktywności tkanek .

Pełny opis:

1. Komunikacja endokrynologiczna. Znaczenie sygnalizacji komórkowej

2. Genomowy i pozagenomowy mechanizm działania jodotyronin

3. Molekularny mechanizm działania witaminy D3. Receptory jądrowe

4. Receptory steroidowe

5. Rola białek G w sygnalizacji komórkowej

6. Komunikacja immunologiczna

7. Receptory błonowe

Literatura:

1.Fizjologia zwierząt, T.Krzymowski, J.Przała, PWRiL, 2015

2.Receptory i mechanizmy przekazywania sygnału, Nowak J.Z. Zawilska J.B., PWN, 2004

Efekty uczenia się:

W: Poznanie podstawowych zagadnień sygnalizacji komórek podczas różnych stanów fizjologicznych organizmu.

U:Student kończący kurs będzie posiadał umiejętność wyboru i wykorzystania nowoczesnych metod biologii molekularnej do oceny aktywności komórek, tkanek i układów fizjologicznych.

K:Zdolność do pracy w laboratorium hodowli komórek

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Praktyki zawodowe:

nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.