Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy neuroendokrynologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.FEZ.PODN9.SL.HBIOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy neuroendokrynologii
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykłady przedstawiają budowę i działanie wybranych neurotransmiterów, neurohormonów w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, ich udział w przebiegu procesów fizjologicznych – wzrostu, odpowiedzi do stresu, interakcji z układem immunologicznym podczas ciąży, laktacji, starzenia się oraz uzależnień

Pełny opis:

Interakcja układu nerwowego i endokrynnego

Podwzgórzowo-przysadkowy szlak neuroendokrynny

Hormonalna regulacja sekrecji neurotransmiterów

Sprzężenia zwrotne w neuroendokrynologii

Neuroendokrynne aspekty rozrodu

Neuropeptydy wzrostu i rozwoju

Neuroendokrynna regulacja układu immunologicznego

Literatura:

Andrzej Milewski. Neuroendokrynologia kliniczna. 2016

W. Traczyk Fizjologia człowieka w zarysie 2011

Efekty uczenia się:

W:Student pozna mechanizmy interakcji pomiędzy układem nerwowym,endokrynnym i immunologicznym w różnych stanach fizjologicznych.

U:Student będzie miał możliwość poznania metod badań tych interakcji oraz pozna przebieg najważniejszych szlaków neuroendokrynnych i ich regulacji w organizmie.

K:Możliwość przekazania wiedzy z zakresu interakcji trzech podstawowych układów fizjologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych -wiedza, umiejętności i kompetencje- efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0)

Praktyki zawodowe:

nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.