Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie: hodowla drobiu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.SMHDR.NM.HZOXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: hodowla drobiu
Jednostka: Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium ma na celu uzupełnienie oraz poszerzenie wiedzy z zakresu hodowli drobiu przekazywanej w trakcie wykładów i ćwiczeń.

Pełny opis:

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia chowu różnych gatunków ptaków domowych, jako alternatywnego źródła dochodów w gospodarstwie. W tym kontekście podejmowana jest również problematyka wykorzystania stad rezerwy genetycznej do produkcji jaj konsumpcyjnych i mięsa. Omawiane są różne systemy utrzymania drobiu w kontekście dobrostanu ptaków i jakości uzyskiwanych produktów. Ponadto prezentowane są aktualne problemy w rozrodzie stad reprodukcyjnych drobiu.

Literatura:

Literaturę stanowią prace publikowane w ostatnich latach w czasopismach naukowych i popularno-naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)