Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium zootechniczne - ćwiczenia terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.SEZO2.NI.HZOXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium zootechniczne - ćwiczenia terenowe
Jednostka: Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami produkcji w trakcie wizyty na fermach różnych gatunków zwierząt gospodarskich

Pełny opis:

Celem ćwiczeń terenowych jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami produkcji zwierzęcej oraz żywienia zwierząt i paszoznawstwa przez bezpośredni kontakt ze zwierzętami i środowiskiem w jakim przebywają na fermie. W ramach realizacji zajęć studenci mają mozliwość zwiedzenia nowoczesnych ferm lub gospodarstw bydła, trzody chlewnej, drobiu, stadniny koni, gospodarstw owczarskich i zakładów produkcji pasz.

Literatura:

Brak literatury

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)