Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy immuno i cytogenetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.PIiC4.SI.HZOPX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy immuno i cytogenetyki
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy: Prewencja 6 sem obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Podstawy immunologii są elementem kształcenia w zakresie higieny, profilaktyki i dobrostanu zwierząt. Poznanie roli i mechanizmów funkcjonowania układu odpornościowego stwarza teoretyczne podstawy dla profilaktyki i ochrony zdrowia, a tym samym dla dobrostanu zwierząt.

Tematyka przedmiotu obejmuje ponadto omówienie pojęć z dziedziny cytogenetyki. Wykłada związek nieprawidłowości chromosomowych z funkcjonowaniem organizmu i wskazuje sposób wykorzystania tej wiedzy w diagnostyce cytogenetycznej zwierząt użytkowych.

Pełny opis:

I. Tematyka wykładów:

1. Immunologia. Podstawowe pojęcia i metody badań. Anatomia układu limfatycznego. (1 godz.)

2. Komórki układu odpornościowego. Odpowiedź immunologiczna. (1 godz.)

3. Mechanizmy odporności wrodzonej. (1 godz.)

4. Mechanizmy odporności nabytej. (1 godz.)

5. Regulacja odpowiedzi immunologicznej i immunomodulacja. (1 godz.)

6. Odporność przeciwzakaźna, przeciwpasożytnicza, immunologia rozrodu, immunologia nowotworów i immunologia transplantacyjna. (1 godz.)

7. Patologia układu odpornościowego. (1 godz.)

8. Zarys historii badan cytogenetycznych. Podstawowe definicje. (1 godz.)

9. Cykl komórkowy i podział komórki. Struktura i funkcje chromatyny i chromosomów. (1 godz.)

10. Metody wizualizacji chromosomów: klasyczne, prążkowe, autoradiografia (1 godz.)

11. Metody cytogenetyki molekularnej: CGH, FISH (1 godz.)

12. Klasyfikacja i mechanizmy powstawania aberracji chromosomowych (1 godz.)

13. Badania cytogenetyczne zwierząt prowadzone w Polsce (2 godz.)

14. Mapy chromosomowe (1 godz.)

II. Program ćwiczeń:

1. Podstawowe techniki badań immunologicznych. (1 godz.)

2. Barwienie komórek śledziony (lub krwi) metodą Maya-Grunwalda i Giemsy. (2 godz.)

3. Izolacja limfocytów z homogenatu śledziony lub krwi. (2 godz.)

4. Określanie syntezy anionu nadtlenkowego metodą redukcji NBT (2 godz.)

5. Podstawowe techniki badań cytogenetycznych. (1 godz.)

6. Izolacja i obserwacja chromosomów politenicznych (2 godz.)

7. Barwienie różnicowe chromosomów zwierzęcych metodą GTG (2 godz.)

8. Barwienie różnicowe chromosomów metodą RBA. (2 godz.)

9. Metody tworzenia i analiz kariogramów (1 godz.)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Charon K. Świtoński M.: Genetyka zwierząt. PWN, Warszawa, 2004.

2. Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W. (red.). Immunologia. PWN, Warszawa, 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Kosowska B., Nowicki B.: Genetyka weterynaryjna. PZWL, Warszawa, 1999.

2. Świtoński M., Słota E., Jaszczak K.: Diagnostyka cytogenetyczna zwierząt domowych.

Wyd. AR Poznań, 2006.

Efekty uczenia się:

Wymienia i charakteryzuje narządy i rodzaje komórek zaliczane do układu odpornościowego. Opisuje mechanizmy odporności wrodzonej i nabytej. Charakteryzuje rolę antygenów MHC w procesach odpornościowych. Nazywa i objaśnia mechanizmy regulacji odpowiedzi immunologicznej. Wymienia i charakteryzuje główne rodzaje patologii układu odpornościowego.

Wymienia i charakteryzuje metody modulacji funkcji odpornościowych. Zna mechanizmy odrzucania przeszczepów i utrzymania tolerancji immunologicznej. Objaśnia rolę układu odpornościowego w utrzymaniu homeostazy organizmu.

Opisuje budowę i funkcję chromosomów oraz tradycyjne i nowoczesne metody poznawania genomu

Klasyfikuje mutacje genomowe i chromosomowe ze szczególnym uwzględnieniem opisanych i diagnozowanych u zwierząt gospodarskich

Umiejętności

Rozpoznaje komórki układu odpornościowego i ocenia niektóre ich funkcje. Wykonuje proste zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Sporządza preparaty mikroskopowe. Przeprowadza podstawowe badania immunologiczne i interpretuje ich wyniki.

Stosuje metody cytogenetyczne wykorzystywane w diagnostyce cytogenetycznej zwierząt gospodarskich

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w zespole. Dba o bezpieczeństwo swoje i współpracowników.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - egzamin

Ćwiczenia - zaliczenie zajęć praktycznych (sprawozdania)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Andres, Marta Kuchta-Gładysz, Adam Roman
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Marta Kuchta-Gładysz, Adam Roman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.