Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla drobiu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.HODDR.NI.HZOXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla drobiu
Jednostka: Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Hodowla drobiu - ćwiczenia projektowe

Charakterystyka przedmiotu: Zajęcia w ramach warsztatów internetowych są częścią zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu "Hodowla i chów drobiu". Celem warsztatów jest usprawnienie wykonania projektów urządzeniowych ferm dla drobiu. Na jednym z początkowych zajęć studenci otrzymają założenia dotyczące opracowania projektu fermy jaj konsumpcyjnych lub fermy tuczu brojlerów. Omówione zostaną punkty do opracowania, wyznaczone przez prowadzącego ćwiczenia. W dalszej kolejności, korzystając z poczty internetowej, studenci będą mogli konsultować wykonywane etapy projektu z prowadzącymi ćwiczenia.

Prowadzący: dr hab. Andrzej Rabsztyn - rzrabszt@cyf-kr.edu.pl

Forma zakończenia: zaliczenie.

Pełny opis:

Hodowla drobiu - ćwiczenia projektowe

Charakterystyka przedmiotu: Zajęcia w ramach warsztatów internetowych są częścią zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu "Hodowla i chów drobiu". Celem warsztatów jest usprawnienie wykonania projektów urządzeniowych ferm dla drobiu. Na jednym z początkowych zajęć studenci otrzymają założenia dotyczące opracowania projektu fermy jaj konsumpcyjnych lub fermy tuczu brojlerów. Omówione zostaną punkty do opracowania, wyznaczone przez prowadzącego ćwiczenia. W dalszej kolejności, korzystając z poczty internetowej, studenci będą mogli konsultować wykonywane etapy projektu z prowadzącymi ćwiczenia.

Prowadzący: dr hab. Andrzej Rabsztyn - rzrabszt@cyf-kr.edu.pl

Forma zakończenia: zaliczenie.

Literatura:

Brak literatury

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)