Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowlane i higieniczne aspekty rozrodu ptaków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.HHARP.SM.HZOIX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowlane i higieniczne aspekty rozrodu ptaków
Jednostka: Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacją hodowli drobiu w Polsce. Zaprezentowanie aktualnych problemów zwiázanych z prowadzeniem stad reprodukcyjnych różnych gatunków drobiu. Omówienie specyfiki rozrodu ptaków związanej z magazynowaniem nasienia przez samice. Przedstawienie wpływu mikroklimatu na wczesne stadia embriogenezy. Omówienie mikroklimatu w inkubatorach halowych i awarii technologicznych. Analiza chorób okresu okołowylęgowego. Opanownie przez studentów metod oznaczania wieku zamarłych zarodków i jaj niezapłodnionych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Organizacja hodowli drobiu w Polsce – stada zarodowe i reprodukcyjne drobiu grzebiącego oraz wodnego.

2. Behawior rozrodczy ptaków i specyfika rozrodu.

3. Prowadzenie stad reprodukcyjnych kur nieśnych i mięsnych oraz ptaków wodnych. Aktualne problemy rozrodcze. Metody oceny i regulowania płodności.

4. Wpływ mikroklimatu w pomieszczeniach dla niosek na wczesne stadia embriogenezy.

5. Wymogi mikroklimatyczne w inkubatorach halowych z uwzględnieniem okresów krytycznych.

6. Awarie technologiczne w inkubacji (przegrzanie, niedogrzanie, niedotlenienie itp.).

Tematyka ćwiczeń:

1. Ocena jakości jaj ptactwa wodnego. Wybór, ocena oraz przygotowanie jaj od drobiu grzebiącego i wodnego do transportu do Zakładu Wylęgowego.

2. Obserwacje behawioru rozrodczego w stadkach kur i gęsi. Analiza wyników reprodukcyjnych gęsi na podstawie dokumentacji hodowlanej.

3. Pozyskiwanie i ocena ejakulatów od kogutów i gęsiorów oraz sztuczna inseminacja samic.

4. Test penetracji plemników in vitro u kur i gęsi.

5. Oznaczanie wieku zamarłych zarodków i jaj niezapłodnionych.

6. Ocena skorup powylęgowych. Badanie zarodków żywych, piskląt oraz ich brakowanie.

7. Choroby okresu okołowylęgowego.

8. Zajęcia praktyczne na terenie ferm reprodukcyjnych i zakładu wylęgu drobiu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Łukaszewicz E. Fizjologiczne podstawy rozrodu [w]Hodowla i użytkowanie drobiu. Praca zbiorowa pod red. J. Jankowski 2012.

2. Hocking P. M. Biology of breeding poultry. Poult. Sci.Symp. Ser. CAB Inter.2009.

3. Borzemska W. Patologia lęgów i okresu okołowylęgowego. w „Choroby drobiu” , praca zbiorowa pod redakcją M. Mazurkiewicza.Wyd. AR we Wrocławiu 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Gumułka M., Rozenboim I. 2013. Mating activity of domestic geese ganders (Anser anser f. domesticus) during breeding period in relation to age, testosterone and thyroid hormones. Animal Reproduction Science, 142: 183– 190.

2. Gumułka M., Rozenboim I. 2015. Breeding period – associated changes in semen quality, concentrations of LH, PRL, gonadal steroid and thyroid hormones in domestic goose ganders (Anser anser f. domesticus). Animal Reproduction Science, 154: 166- 175.

3. Lis M., Sechman A., Pawlak K., Niedziółka J.W., Tombarkiewicz B., Rząsa J. Effects of in ovo exposure to acetylsalicylic acid and hyperthermia on the hatchability and thyroid hormone concentrations in newly-hatched chicks. 2009. Bulletin- Veterinary Institute in Pulawy 53(3):527-534.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Objaśnia zasady i normy obowiązujących w reprodukcji drobiu Polsce

Rozpoznaje behawior rozrodczy ptaków

Charakteryzuje czynniki środowiskowe i epizootyczne wpływających na wyniki rozrodcze u ptaków

Umiejętności:

Dobiera ptaki do rozrodu

Weryfikuje wyniki reprodukcji

Planuje pracę fermy reprodukcyjnej i zakładu wylęgu drobiu

Kompetencje społeczne:

Wykazuje otwartość na samodzielną pracę ze zwierzętami i materiałem biologicznym

Postrzega związek pomiędzy dobrostanem a wynikami reprodukcyjnymi

Kreatywny w organizowaniu rozrodu ptaków. Umiejętnie zarządza stadami reprodukcyjnymi

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu

Egzamin w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach i ćwiczeniach. Forma – test jednokrotnego wyboru i pytania otwarte.

ocena ndst (2,0) <55% prawidłowych odpowiedzi

ocena dst (3,0) 55-60% prawidłowych odpowiedzi

ocena plus dst (3,5) 61-70% prawidłowych odpowiedzi

ocena db (4,0) 71-80% prawidłowych odpowiedzi

ocena plus bobra (4,5) 81-90% prawidłowych odpowiedzi

ocena bdb (5,0) >90% prawidłowych odpowiedzi

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gumułka
Prowadzący grup: Małgorzata Gumułka, Marcin Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.