Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Amatorski chów drobiu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.944XX.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Amatorski chów drobiu
Jednostka: Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem elektywu jest zapoznanie studentów z zasadami chowu drobiu nie wykorzystywanego w komercyjnej produkcji drobiarskiej. Ptaki te ze względu na bogactwo kolorów upierzenia, masy ciała i innych specyficznych cech budowy są chętnie utrzymywane przez hodowców amatorów. W ostatnich latach zarówno na świecie jak i w Polsce obserwuje się wzrost zainteresowania drobiem ozdobnym.

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

1. Gatunki i rasy drobiu hodowane przez amatorów

2. Chów kur ozdobnych ( kury olbrzymie, karłowe, kury o odmiennej budowie kośćca i upierzenia)

3. Chów wodnych ptaków ozdobnych (gęsi, kaczki, kazarki)

4. Warunki chowu, kurniki, woliery, wybiegi

5. Pielęgnacja i żywienie ptaków w chowie amatorskim, rozmnażanie

6. Wykorzystanie drobiu ozdobnego w gospodarstwach agroturystycznych i dla upiększania parków, ogrodów, terenów zielonych i zbiorników wodnych

7. Wystawy ptactwa ozdobnego. Kluby hodowców ptaków ozdobnych

Literatura:

Brak literatury

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)