Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Środowisko i behawior zwierząt futerkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.942XX.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Środowisko i behawior zwierząt futerkowych
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy: Biologia rozrodu stacjonarne 6 sem. elektywy
Hodowla ekologiczna 6 sem.elektywy
Hodowla i użytkowanie koni 6 sem. elektywy
Hodowla zwierząt stacjonarne 6 sem. elektyw
Prewencja 6 sem. przedmioty i elektywy do wyboru
Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Omówione zostaną warunki życia i formy zachowań zwierząt futerkowych w ich naturalnym środowisku. Przedstawione będą grupy zwierząt, z których wywodzą się W trakcie zajęć przedstawione zostaną grupy zwierząt, z których wywodzą się hodowane na fermach zwierzęta futerkowe. Przedstawiona zostanie rodzina psowatych Canidae, rodzina łasicowatych Mustelidae oraz rząd gryzoni Rodentia.

Na przykładzie m.in. bobra, wydry, piżmaka omówione zostaną przystosowania ssaków do ziemnowodnego trybu życia. Poruszony zostanie problem adaptacji gatunków obcych (norka amerykańska, piżmak, jenot, szop pracz) do ekosystemów Polski.

Student zdobędzie wiedzę pozwalającą mu rozpoznawać gatunki zwierząt zaliczanych do futerkowych, orientować się w ich przynależności systematycznej, preferencjach siedliskowych oraz areale występowania. W przypadku gatunków bardziej popularnych (m.in. bóbr, szop pracz, wydra, lis, jenot) słuchacze kursu będą potrafili rozpoznać je i ich ślady w środowisku naturalnym.

Pełny opis:

- Ekologia i etologia. Zależność między człowiekiem - zwierzęciem a środowiskiem.

- Dobrostan zwierząt futerkowych hodowanych na fermach.

- Naturalne środowisko i behawior zwierząt futerkowych z rodziny Canidae.

- Przegląd gatunków z rodziny Canidae.

- Przystosowanie przedstawicieli rodziny Mustelidae do życia w różnych środowiskach.

- Przegląd gatunków z rodziny łasicowatych Mustelidae.

- Różnorodność zwierząt futerkowych należących do rzędu gryzoni Rodentia.

- Przegląd gatunków z innych grup systematycznych.

- Zwierzęta futerkowe prowadzące ziemnowodny tryb życia.

- Gatunki obce w faunie polskiej na przykładzie niektórych zwierząt futerkowych (norka amerykańska, szop pracz, jenot, piżmak).

- Bobry – inżynierowie środowiska. Zajęcia terenowe.

Seminarium zaliczeniowe

Literatura:

- Kuźniewicz J., Filistowicz A. Chów i hodowla zwierząt futerkowych. Wydawnictwo AR Wrocław, 1999

- Kaleta T.: Zachowanie się zwierząt. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2003

- Okarma H., Tomek A.: Łowiectwo. Wyd. H2O, 2008.

- Sillero-Zubiri C., Hoffmann M., Macdonald D. W. Canids: Foxes, Wolves, Jackals and Dogs. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 2004.

- Kuźniewicz J.: Dzikie psy. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław, 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi nazwać i rozróżnić dziko żyjące i hodowlane gatunki zwierząt futerkowych oraz wytłumaczyć ich rolę w środowisku naturalnym i gospodarce człowieka.

Potrafi scharakteryzować czynniki wpływające na rozród zwierząt futerkowych oraz ich zapotrzebowanie pokarmowe w warunkach naturalnych i hodowlanych. Student jest w stanie opisać różne wzorce behawioralne zwierząt futerkowych w środowisku naturalnym i fermowym z uwzględnieniem zachowań świadczących o zachwianym dobrostanie.

Student jest w stanie wytłumaczyć rolę jaką odgrywają gatunki obce w nowym ekosystemie oraz scharakteryzować przystosowania zwierząt futerkowych do różnych warunków siedliskowych.

Umiejętności

Student umie przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą niewielkiego obszaru pod kątem występowania w nim pospolitych gatunków zwierząt futerkowych i sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych badań.

Student umie ocenić preferencje i zapotrzebowanie pokarmowe zwierząt futerkowych w środowisku naturalnym i warunkach fermowych. Potrafi prognozować termin rozrodu zwierząt futerkowych uwzględniając specyfikę gatunkową i warunki środowiskowe

Student potrafi analizować i oceniać warunki siedliskowe, umie rozpoznawać ślady podstawowych gatunków zwierząt futerkowych.

Kompetencje społeczne

Student potrafi pracować zespołowo przyjmując różne role w grupie, jest świadom odpowiedzialności za efekt pracy zespołu.

Student formułuje opinie na temat roli zwierząt futerkowych w środowisku naturalnym i gospodarce człowieka ze szczególnym uwzględnieniem hodowli fermowej. Samodzielnie wyszukuje informacji pozwalających na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

W trakcie zajęć terenowych potrafi zadbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów, w razie konieczności udziela współuczestnikom zajęć pomocy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń:

- Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

- Zadania zaliczeniowe w ramach ćwiczeń (sprawozdanie z zajęć terenowych)

- Test zaliczeniowy

Zaliczenie w formie testu obejmuje tematykę poruszaną w trakcie zajęć; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Efekty kształcenia: Wiedza, Umiejętności i Kompetencje społeczne są oceniane w skali: Na ocenę 2.0 (do 55%);

Na ocenę 3.0 (55-60%);

Na ocenę 3.5 (61-70%);

Na ocenę 4.0 (71-80%);

Na ocenę 4.5 (81-90%);

Na ocenę 5.0 (powyżej 90%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Łapiński, Piotr Niedbała
Prowadzący grup: Stanisław Łapiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Łapiński, Piotr Niedbała
Prowadzący grup: Stanisław Łapiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.