Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cytogenetyka roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.CYTO9.SM.HZOBX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cytogenetyka roślin
Jednostka: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Biologia elektywy II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest poszerzenie wiadomości na temat budowy i funkcji chromosomów. Dokonanie przeglądu zagadnień dotyczących poliploidalności, metod analizy kariotypu i molekularnych aspektów badań cytogenetycznych. Przegląd podstawowych zagadnień i wyjaśnienie najważniejszych pojęć z zakresu cytogenetyki roślin. Charakterystyka wybranych metod cytogenetycznych (klasycznych i molekularnych) oraz przedstawienie możliwości ich wykorzystania w badaniach nad budową i funkcjonowaniem genomu. Zaznajomienie studentów z technikami przygotowania preparatów, barwienia chromosomów i kolejnymi etapami analizy kariotypu roślin.

Pełny opis:

Plan wykładów w kolejnych tygodniach semestru (pierwszy wykład 1-godzinny, następne 2-godzinne):

1. Zarys historii badań cytogenetycznych. Przegląd podstawowych zagadnień cytogenetyki roślin.

2. Przegląd zagadnień dotyczących klasycznej analizy kariotypu: definicja podstawowych pojęć. Metody barwienia chromosomów oraz sposoby opracowywania i prezentacji wyników badań.

3. Zaawansowana analiza kariotypu. Metody różnicowego barwienia chromosomów i ich specyfika. Metody cytogenetyki molekularnej i ich specyfika. Metody molekularne (autoradiografia, FISH, GISH itp.). Sposoby opracowywania i prezentacji wyników badań.

4. Budowa i funkcja chromosomów u eukariontów. Submikroskopowa struktura chromosomów i chromatyny. Podstawowe elementy struktury chromosomów eukariotycznych: centromery i telomery, organizatory ją derek - budowa molekularna i funkcje. Podstawowe przyczyny zmienności strukturalnej chromosomów.

5. Charakterystyka niektórych elementów genomu: SAT-chromosomy i rDNA, B-chromosomy, chromosomy płci, euchromatyna i heterochromatyna, elementy ruchome w genomie.

6. Wybrane zagadnienia nowoczesnej cytogenetyki; część 1. Zagadnienia mikroewolucyjne: mechanizmy ilościowego wzrostu DNA w genomie, degeneracja sekwencji kodują cych, ewolucja sekwencji niekodują cych.

7. Wybrane zagadnienia nowoczesnej cytogenetyki; część 2. Syntenia, zmiany struktury kariotypu u mieszańców i poliploidów. Podstawowe mechanizmy ewolucji kariotypu roślin.

8. Wybrane zagadnienia cytogenetyki traw. Badania cytogenetyczne w rolnictwie: stan obecny i perspektywy.

Plan ćwiczeń w kolejnych tygodniach semestru (wszystkie ćwiczenia 3-godzinne):

1. Podstawowe metody przygotowania preparatów i procedury klasycznego barwienia chromosomów stosowane w cytogenetyce. Wykonanie preparatów cytologicznych, barwienie chromosomów z użyciem błękitu toluidyny.

2. Wyselekcjonowanie preparatów z najlepiej rozłożonymi płytkami metafazowymi.

3. Archiwizacja płytek wybranych do analizy kariotypu z wykorzystaniem komputerowego systemu graficznego

NIS. Wykonanie kariogramów ze wskazanych płytek metafazowych.

4. Przygotowanie do komputerowej analizy kariotypu; obróbka plików graficznych z obrazami chromosomów. Pomiary chromosomów w programie CytoPlane. Klasyczna analiza kariotypu u wybranego gatunku rośliny w programie MrKaryo.

5. Analiza histogramów z pomiarów ilości DNA przeprowadzonych na cytometrze przepływowym u różnych gatunków Bromus i Phleum. Przegląd najczęściej występujących mutacji chromosomowych w preparatach z kalusa Allium fistulosum.

Literatura:

Literatura

1. Rogalska S., Małuszyńska J., Olszewska M.J. Podstawy cytogenetyki roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

2. Joachimiak A. Genetyka. Małopolska Oficyna Wydawnicza Korona, Kraków 1998

3. Brown T.A. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

4. Ram J. Singh. Plant cytogenetics. Second Edition. CRS Press 2003

5. Levin D.A. The role of chromosomal change in plant evolution. Oxford University Press 2002

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

wiedza:

• zaznajamia się z kluczowymi zagadnieniami oraz z wybranymi metodami cytogenetycznymi

• poznaje budowę i funkcjonowanie chromosomów

• ocenia najważniejsze zdobycze cytogenetyki w rolnictwie

umiejętności:

• wykonuje preparaty cytogenetyczne i archiwizuje cyfrowo obrazy chromosomów

• dokonuje klasycznej analizy kariotypu

• analizuje prawidłowo pomiary z cytometru przepływowego

kompetencje społeczne:

• uzyskuje zachętę do samodzielnego pogłębiania wiedzy cytogenetycznej

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywną ocenę po przejściu kursu student uzyskuje na podstawie:

Ćwiczenia

Oceny formujące:

• ocena poprawności wykonania preparatów cytogenetycznych

• ocena za zestawienie kariotypu

• ocena za zaliczenie pisemne

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady

• zaliczenie pisemne (zadania testowe i opisowe)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kula
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kula
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.