Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budownictwo inwentarskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.BUDIN.NI.HZONX.I Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo inwentarskie
Jednostka: Katedra Budownictwa Wiejskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie absolwentów do uczestniczenia w procesie inwestycyjnym w charakterze technologa i inwestora. Tematyka wykładów obejmuje następujące zagadnienia: właściwości techniczne materiałów budowlanych, czynniki wpływające na projekt (program użytkowy, wybrane zagadnienia prawne, ocenę warunków lokalizacyjnych, rozwiązanie materiałowo-przestrzenne, kształtowania właściwego mikroklimatu, mechanizacje produkcji, ekonomika budowy), nowoczesne budynki inwentarskie.

Ćwiczenia o charakterze laboratoryjno-projektowym obejmują: zapoznanie z głównymi przedstawicielami materiałów i wyrobów budowlanych, naukę zasad rysunku budowlanego, opracowanie koncepcji zadanego budynku inwentarskiego.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Właściwości techniczne (fizyczne i mechaniczne) materiałów budowlanych oraz ich charakterystyka i zastosowanie,

Czynniki wpływające na projekt nowego, adaptowanego lub modernizowanego budynku inwentarskiego, program użytkowy

Wybrane zagadnienia prawne, warunki gruntowo-wodne, ukształtowanie terenu, klimat lokalny,

Rozwiązanie materiałowo-konstrukcyjne i funkcjonalno-przestrzenne, mikroklimat,

Obiekty i urządzenia towarzyszące, stopień mechanizacji produkcji, zatrudnienie,

Nowoczesne budynki inwentarskie.

Tematyka ćwiczeń:

Poznanie zasad wykonywania dokumentacji budowlanej (plan zagospodarowania terenu, rzuty i przekroje budynku inwentarskiego).

Poznanie podstawowych właściwości materiałów budowlanych - zasady doboru do elementów budynku.

Rozwiązanie materiałowo-konstrukcyjne i funkcjonalno-przestrzenne budynku inwentarskiego - ćwiczenie projektowe.

Uwarunkowania prawne lokalizacji budynków inwentarskich.

Literatura:

Jan Z. Lenard. Podstawy budownictwa rolniczego. PWRiL, Warszawa 1983

Poradniki: Standardy dla gospodarstw rolnych. www.ibmer.waw.pl

Efekty uczenia się:

Zna właściwości techniczne materiałów i wyrobów budowlanych i ich zastosowanie w budownictwie inwentarskim. Zna wymagania technologiczne i funkcjonalne, typy i rozwiązania materiałowo-konstrukcje oraz zasady wymiarowania i usytuowania budynków inwentarskich.

Zna systematykę budownictwa inwentarskiego w zależności od przeznaczenia i technologii produkcji, czynniki wpływające na budynek a związane z jego lokalizacją oraz zasady kształtowania właściwego mikroklimatu w budynkach. Zna standardy dla budownictwa inwentarskiego w UE.

Ma świadomość faktu, że każdy budynek i obiekt budowlany można skonstruować na wiele sposobów, a każde rozwiązanie pociąga za sobą różne skutki ekonomiczne, ekologiczne i inne

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne zaliczenie ćwiczenia projektowego, egzamin pisemny ograniczony czasowo.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.