Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium rybackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.7s.SEM.SI.HRBXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium rybackie
Jednostka: Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia dydaktyczne w ramach Seminarium rybackiego opierają się na uczestnictwie studentów (dyskusja) w referatach wygłaszanych przez zaproszonych specjalistów (pracowników naukowych UR, UJ, RZGW, IOP PAN), z dziedzin dotyczących ichtiobiologii, rybactwa oraz ochrony środowiska wodnego, jak również na przedstawianiu przez studentów, opracowanych przez nich samych, prezentacji i dyskusji nad tezami w nich zawartymi.

Pełny opis:

Uczestnictwo studentów (dyskusja) w referatach wygłaszanych przez zaproszonych specjalistów (pracowników naukowych UR, UJ, RZGW, IOP PAN), z dziedzin dotyczących ichtiobiologii, rybactwa i ochrony środowiska wodnego.

Prezentowanie referatów, przygotowanych przez studentów oraz dyskusja nad przedstawionymi prezentacjami.

Zajęcia oparto o prezentacje referatów z zakresu ichtiobiologii, rybactwa oraz ochrony środowiska wodnego opracowanych przez studentów. Referaty oceniane są na podstawie pięciu elementów: treść merytoryczna referatu, forma wygłoszenia, wykorzystanie środków audiowizualnych, wykorzystanie źródeł oraz odpowiedzi na pytania w trakcie dyskusji po przedstawieniu prezentacji.

Literatura:

Literatura dotyczy wielu zagadnień z zakresu ichtiobiologii, rybactwa oraz ochrony środowiska wodnego. Pozycje literatury cytowane przez autorów referatów są częścią ich autorskich prezentacji.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Absolwent zna i rozumie zagadnienia z biologii, chemii, matematyki, fizyki i zootechniki dostosowane do zakresu kierunku ichtiologia i rybactwo śródlądowe.

Umiejętności

Student potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać dostępne źródła informacji w zakresie ichtiologii i rybactwa, posiada gruntowne umiejętności opracowywania i przedstawiania (werbalnego, pisemnego i graficznego) informacji z zakresu ichtiologii i rybactwa, stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rybackiej, posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prac pisemnych (w języku polskim i obcym) z zakresu ichtiologii i rybactwa, świadomie dobiera i wykorzystuje w tym celu dostępne źródła informacji

posługuje się językiem obcym w zakresie ichtiologii i rybactwa zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kompetencje społeczne

Student jest gotów zaakceptować ograniczenia posiadanej wiedzy i rozumie potrzebę nieustannego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności, ma zdolność działania w zespole i potrafi pełnić w nim różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu zajęć Student uzyskuje ocenę na podstawie aktywności w dyskusjach nad referatami zaproszonych uczestników seminarium oraz jakości przedstawionych przez Studenta prezentacji obejmujących szeroką tematykę wybranych zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.