Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona dziedzictwa kultury rolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.7s.OCH9.SI.HRBXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona dziedzictwa kultury rolnej
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka elektywu obejmuje zagadnienia związane z historią wsi polskiej ze szczególnym uwzględnieniem metod uprawy roli i chowu zwierząt, budownictwa wiejskiego, działalności pozarolniczej prowadzonej na wsiach oraz funkcjonowania społeczności wiejskiej na przestrzeni dziejów. W ramach zajęć przedstawiana jest problematyka dotycząca ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich na świecie i w Polsce oraz omawiane są możliwości promocji terenów wiejskich poprzez prezentację zwyczajów i obrzędów ludowych oraz rękodzieła i produktów spożywczych specyficznych dla określonych regionów.

Pełny opis:

1. Historia wsi polskiej: wspólnota pierwotna, rolnictwo kopieniackie, rolnictwo wypaleniskowe, rolnictwo orne, system feudalny

2. Historia wsi polskiej: system folwarczno-pańszczyźniany - praca na roli i w gospodarstwie, narzędzia uprawy roli

3. Historia wsi polskiej: ogrodnictwo i sadownictwo, chów zwierząt, gospodarka leśna i rybołówstwo

4. Historia wsi polskiej: przemysł wiejski - przetwórstwo spożywcze, obróbka drewna, plecionkarstwo, kowalstwo, garncarstwo, produkcja odzieżowa

5. Historia wsi polskiej: budownictwo wiejskie, stosunki społeczne na wsi

6. Ochrona zasobów genetycznych roślin i zwierząt na świecie

7. Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce (bydło, świnie, owce, konie, drób, zwierzęta futerkowe, ryby, pszczoły)

8. Produkty regionalne w Polsce i na świecie

9. Zwyczaje ludowe w Polsce i na świecie

Literatura:

1. Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, t. I, II, III, PWRiL, Warszawa, 1964.

2. Ochmański W.- Gospodarowanie na roli na ziemiach polskich w rozwoju dziejowym, Lud. Sp. Wyd., Warszawa, 1959.

3. Inglot S. - Z dziejów wsi polskiej i rolnictwa, Lud. Sp. Wyd., Warszawa, 1986.

4. http://www. bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl

5. "Zachowanie zasobów genetycznych zwierząt w Polsce i Europie - osiągnięcia i dylematy", Międzynar. Konf. Nauk., Streszczenia, Balice 31.05.- 2.06.2007, Kraków IZ PIB-Balice, 2007.

6. Animal Genetic Resources Information, Biuletyn FAO.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje rozwój rolnictwa i wsi polskiej na przestrzeni dziejów, ze szczególnym uwzględnieniem rybactwa.

Podaje przykłady zwyczajów regionalnych i obrzędowości wiejskiej.

Charakteryzuje znaczenie lokalnych ras i odmian zwierząt oraz produktów regionalnych w gospodarce terenów wiejskich, a także w zachowaniu i rozwoju ich społecznych funkcji.

Umiejętności

Potrafi zaproponować działania promujące region lub miejscowość, ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji dziedzictwa kultury rolnej, a także działania zmierzające do zachowania lokalnych tradycji gospodarowania, obejmujących, jeśli to możliwe, również gospodarkę rybacką.

Kompetencje społeczne

Jest świadom celowości i znaczenia zachowania kultury i tradycji gospodarowania na terenach wiejskich oraz popularyzacji w społeczeństwie wiedzy na temat historii rolnictwa, rybactwa i rozwoju wsi.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne - opracowanie własne

Na ocenę 2 <55%

Na ocenę 3 55-60%

Na ocenę 3,5 61-70%

Na ocenę 4 71-80%

Na ocenę 4,5 81-90%

Na ocenę 5 >90%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.