Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium zootechniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.6s.SEM.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium zootechniczne
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy: Hodowla zwierząt stacjonarne 6 sem.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie przez studentów i wspólne przedyskutowanie aktualnych problemów będących tematem badań naukowych z zakresu hodowli zwierząt domowych w Polsce i na świecie oraz możliwości ich wykorzystania w praktyce zootechnicznej. Tematyka jest wybierana przez studentów zgodnie z ich indywidualnym zainteresowaniem i obejmuje min.: ochronę zasobów genetycznych zwierząt, restytucję i ochronę ginących gatunków, amatorskie hodowle, jakość produktów zwierzęcych, wykorzystanie metod biologii molekularnej w hodowli zwierząt. Studenci mają możliwość nauczenia się przygotowywania i przedstawiania doniesień naukowych, zadawania pytań i dyskusji.

Pełny opis:

Programy ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich

Restytucja i ochrona ginących gatunków zwierząt wolno żyjących

Amatorskie hodowle różnych gatunków zwierząt domowych

Jakość produktów uzyskiwanych od różnych gatunków zwierząt gospodarskich

Dodatki paszowe zalecane w żywieniu zwierząt

Chów ekologiczny

Wykorzystanie metod biologii molekularnej w hodowli zwierząt

Stres, rozwój i adaptacja u różnych gatunków zwierząt domowych

Inne aktualne problemy w hodowli i chowie zwierząt**- możliwość przygotowania, poza tematami sugerowanymi, „swojego” tematu dla studentów z pasją

Literatura:

W doborze literatury studenci uzyskują pomoc w poszczególnych jednostkach dydaktycznych wydziału. Wykorzystują między innymi oryginalne prace naukowe opublikowane w czasopismach naukowych dostępnych w naszej bibliotece.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wskazuje na nowości w technologii utrzymywania różnych gatunków zwierząt gospodarskich i trudności w rozwoju chowu ekologicznego.

Opisuje programy ochrony różnych ras zwierząt gospodarskich i ich realizację w konkretnych fermach. Wprowadza w zasady stosowania metod molekularnych w stadach chronionych. Charakteryzuje hodowle amatorskie.

Przedstawia sukcesy i porażki w dziedzinie restytucji i ochrony ginących gatunków zwierząt wolno żyjących.

Zwraca uwagę na konieczność prowadzenia oceny i monitorowania jakości produktów zwierzęcych z punktu widzenia konsumenta.

Objaśnia podatność zwierząt gospodarskich na stres.

Umiejętności

Umie analizować i podsumowywać wyniki prac naukowych i łączyć informacje dotyczące różnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Umie przygotować doniesienie i przedstawić na konferencji naukowej , potrafi zadawać pytania i dyskutować.

Kompetencje społeczne

Otwarty na współpracę z kolegami

Świadomy syntetycznego i jasnego przedstawiania słuchaczom tez swoich wystąpień.

Chętny do poszerzania wiedzy

Świadomy potrzeby współpracy pomiędzy nauką a praktyką.

Metody i kryteria oceniania:

ocena prezentacji ustnej

ocena zaangażowania w dyskusji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska
Prowadzący grup: Joanna Makulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska
Prowadzący grup: Joanna Makulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.