Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozród ryb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.6s.ROZR.SI.HRBGZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozród ryb
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Dzięki rozwojowi akwakultury liczba udomowionych gatunków ryb gwałtownie wzrasta. Jednym z warunków, koniecznych dla udomowienia ważnego z gospodarczego punktu widzenia gatunku ryby i prowadzenia zrównoważonej jego hodowli, jest możliwość kontrolowania rozrodu, pozwalająca na pozyskiwanie dojrzałych gamet (ikra, sperma) wysokiej jakości, dających możliwość wyprodukowania na rynek ryb o wielkości handlowej. W akwakulturze światowej wciąż jest duża liczba gatunków, których produkcja, niemal wyłącznie, opiera się na pozyskiwaniu osobników młodocianych lub tarlaków z natury. W tych przypadkach wiedza na temat dojrzewania płciowego i rozrodu jest niezmiernie istotna, bowiem pozwala na opracowanie metod kontrolowanego rozrodu, dających możliwość prowadzenia hodowli danego gatunku, niezależnie od połowów z natury .

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Formy płciowości u ryb

Układ rozrodczy samicy

Hormonalna kontrola oogenezy

Układ rozrodczy samca

Rola podwzgórza w kontroli tropowej funkcji przysadki mózgowej

GnRH i dopamina jako główne czynniki kontrolujące sekrecję gonadotropin

Gonadotropiny ryb

Strategie rozrodcze ryb

Czynniki warunkujące sezonowość rozrodu ryb

Rola feromonów płciowych w rozrodzie ryb

Inżynieria genomowa w rozrodzie ryb

Tematyka ćwiczeń

Metody stymulacji sztucznego tarła u ryb

Techniki iniekcji preparatów hormonalnych

Pobieranie przysadek mózgowych

Przygotowywanie homogenatu przysadki mózgowej karpia

Hypofizacja

Zastosowanie iniekcji analogów GnRH i środków antydopaminergicznych w stymulacji rozrodu u ryb

Zastosowanie oczyszczonych gonadotropin w stymulacji rozrodu u ryb

Metody przyżyciowego pobierania oocytów

Oznaczanie dojrzałości oocytów

Obserwacje i ocena ruchliwości plemników

Przeprowadzanie tarła metodą suchą

Literatura:

1. Fish physiology. Reproduction. Hoar W., Randall D., Donaldson E Academic Press. 1983

2. Rozród ryb. Bieniarz K., Epler P. Lettra. AR. 1991

3. Oryginalne publikacje naukowe.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie biologię i fizjologię dojrzewania płciowego ryb, ma bogaty zasób wiedzy z zakresu rozrodu ryb, posiada szczegółową wiedzę w zakresie metod stymulowania rozrodu w hodowli cennych gospodarczo gatunków ryb.

Umiejętności:

Absolwent potrafi wykorzystywać znajomość morfologii, anatomii i fizjologii ryb w stymulowaniu rozrodu cennych z gospodarczego widzenia gatunków ryb, posługiwać się technikami stymulacji dojrzewania płciowego i tarła u ryb, posługiwać się metodami naturalnego i kontrolowanego rozrodu ryb.

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji osobistych i społecznych, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu kursu Student uzyskuje ocenę na podstawie:

Ćwiczenia

Oceny formujące:

• ocena aktywności studenta

• ocena pisemnych zaliczeń cząstkowych

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady

Zaliczenie w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-26 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.