Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia rozrodu ryb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.6s.ROZ9.NI.HRBXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia rozrodu ryb
Jednostka: Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przejście od ekstensywnego gospodarowania do intensywnych metod przemysłowych w akwakulturze dokonało się w kilku ostatnich dekadach. Jednym z najważniejszych problemów w rozwoju akwakultury i możliwości wprowadzania programów genetycznego doskonalenia jest kontrola rozrodu ryb. W ramach przedmiotu "Biotechnologia rozrodu ryb" omawiane są problemy jakie występują w rozrodzie wielu cennych gospodarczo gatunków ryb, które nie owulują spontanicznie w warunkach hodowli oraz nie produkują odpowiedniej ilości i jakości spermy. Przedstawione są też techniki prowokowania owulacji i spermacji u tych gatunków przy pomocy dostępnych preparatów hormonalnych. Techniki te stosowane są nie tylko w przypadku niepowodzenia w rozradzaniu niektórych gatunków, ale także w przypadku koniecznej synchronizacji ostatniego etapu dojrzewania oocytów i owulacji u samic w warunkach chowu przemysłowego.

Pełny opis:

Tematy wykładów

Dysfunkcje w dojrzewaniu i rozrodzie samic ryb hodowlanych

Dysfunkcje w dojrzewaniu i rozrodzie samców ryb hodowlanych

Zastosowanie preparatów zawierających gonadotropiny: zasady techniki hypofizacji - wady i zalety metody

Ekstrakty przysadek mózgowych ryb w stymulowaniu dojrzewania oocytów i spermacji u samców

Użycie gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w stymulowaniu rozrodu

Użycie GnRH (gonadotropin-releasing hormone) i jego analogów w stymulowaniu owulacji i spermacji w akwakulturze

Zastosowanie metody Lin-Pe w akwakulturze

Tematy ćwiczeń

Fizjologiczne podstawy manipulacji hormonalnych

Techniki iniekcji preparatów hormonalnych

Techniki implantacji preparatów hormonalnych

Praktyczne aspekty manipulacji hormonalnych u ryb karpiowatych

Praktyczne aspekty manipulacji hormonalnych u ryb łososiowatych

Stymulacja owulacji u karasia - zajęcia praktyczne

Stymulacja spermacji u karpia - zajęcia praktyczne

Literatura:

Rozród ryb. Bieniarz K., Epler P. Lettra. AR. 1991

Compendium of animal reproduction. Intervet 2006.

Hormones and reproduction of vertebrates. Fishes. Norris D.O., Lopez K.H . Academic Press 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student ma podstawową wiedzę z zakresu biologii i zootechniki dostosowaną do zakresu kierunku ichtiologia i rybactwo śródlądowe,

rozumie pojęcie zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do gospodarki rybackiej i akwakultury oraz ma świadomość potrzeby ochrony bioróżnorodności.

Umiejętności

Student stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu kontrolowanego rozrodu ryb,

posługuje się językiem obcym w zakresie ichtiologii i rybactwa zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przeprowadza naturalny i kontrolowany rozród wybranych gatunków ryb, dopasowując techniki i metody do wymagań gatunku.

Kompetencje społeczne

Student zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji osobistych i społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu kursu Student uzyskuje ocenę na podstawie:

Ćwiczenia, oceny formujące:

• ocena aktywności studenta

• ocena pisemnych zaliczeń cząstkowych

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady

• Zaliczenie na ocenę (test)

Wykłady: test jednokrotnego wyboru; udział oceny z wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.