Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozród zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.5s.ROZ.SL.HBIOY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozród zwierząt
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje podstawowe zagadnienia fizjologii i biotechnologii rozrodu ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Omawiana jest endokrynna regulacja funkcji rozrodczych samców i samic, etapy i mechanizmy folikulogenezy, typy owulacji, możliwości sterowania cyklem rujowym, implantacja, funkcje łożysk i mechanizmy porodu. W trakcie ćwiczeń studenci poznają zasady oceny przydatności samców i samic do rozrodu, metody pobierania, oceny i konserwacji nasienia, oceny faz cyklu rujowego, metody diagnostyki ciąży. Demonstracje i ćwiczenia praktyczne prowadzane są głównie na zwierzętach gospodarskich oraz na dostępnym materiale odzwierzęcy.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

Badania nad rozrodem zwierząt w aspekcie historycznym; Mechanizm zstępowana jąder, wnętrostwo; najważniejsze zaburzenia w różnicowaniu płci i rozwoju narządów rozrodczych; Dojrzałość płciowa i hodowlana, hormonalna regulacja funkcji rozrodczych samca; Dojrzewanie plemników w najądrzach; Właściwości nasienia samców zwierząt gospodarskich; Możliwości pozyskiwania i konserwacji męskich komórek rozrodczych; Dojrzewanie płciowe, cykl rujowy i hormonalna regulacja funkcji rozrodczych samicy; Folikulogeneza, typy i mechanizmy owulacji; Kontrola aktywności rozrodczej, sterowanie cyklem rujowym i owulacją u samic zwierząt gospodarskich; Wybrane aspekty biologii i biotechnologii rozrodu psów i kotów; Rozwój zarodkowy, mechanizmy rozpoznawania ciąży przez matkę, zamieralność zarodków - najważniejsze przyczyny; Implantacja, diapauza embrionalna. Rozwój płodowy i przebieg ciąży u zwierząt gospodarskich; Łożysko i jego funkcje; Ciąża pojedyncza i mnoga, Porody; Bioróżnorodności, udział technik wspomaganego rozrodu w ochronie zasobów genetycznych zwierząt

Ćwiczenia (15 godz.)

Ocena przydatności samca do rozrodu na przykładzie ogiera i/lub buhaja, pobieranie i ocena makroskopowa nasienia; Ocena mikroskopowa szacunkowa i szczegółowa nasienia, obliczanie koncentracji plemników w ejakulacie; Ocena mikroskopowa szczegółowa nasienia - wykonywanie i ocena rozmazów nasienia; Rozrzedzanie nasienia i metody jego konserwacji; Ocena przydatności samic zwierząt gospodarskich do rozrodu, cykl rujowy, zachowanie płciowe, inseminacja (klacz, krowa); Cytologiczne metody oceny faz cyklu rujowego samic zwierząt laboratoryjnych i towarzyszących; Kliniczne i laboratoryjne metody rozpoznawania ciąży u samic zwierząt gospodarskich, łożyska; Przebieg fizjologicznego porodu na przykładzie krowy i klaczy

Literatura:

1. Bielański A, Tischner M.: Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych, Wyd. Drukrol, 1997

2. Wierzbowski S. (praca zbiorowa). Andrologia, Wydawnictwo Platan, Kraków, 1999

3. Kurpisz M. (praca zbiorowa), Molekularne podstawy rozrodczości człowieka i innych ssaków. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań, 2002; str: 115-202

4. Krzymowski T. (praca zbiorowa ), Biologia rozrodu zwierząt: t.1.: Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2007.

5. Strzeżek J. (praca zbiorowa), Biologia rozrodu zwierząt: t.2. Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2007.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i/lub rozumie:

- najważniejszych odkrycia z zakresu rozrodu i biotechnik rozrodu zwierząt, pojęcia dojrzałości płciowej i hodowlanej zwierząt, najważniejsze zaburzenia w rozwoju płci, mechanizmy endokrynne biorące udział w regulacji funkcji rozrodczych dojrzewaniu gamet samców i samic; właściwości nasienia, możliwości konserwacji męskich komórek rozrodczych ssaków aspekcie zachowania bioróżnorodności zwierząt; metody sterowania cyklem rujowym i możliwości ich wykorzystania w hodowli zwierząt; przebieg rozwoju zarodkowego i płodowego, proces implantacji, funkcje łożysk i przebieg porodu u zwierząt gospodarskich

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

- ocenić zachowanie płciowe samca, parametry makro- i mikroskopowe nasienia, obliczyć koncentrację plemników w ejakulacie, rozrzedzić nasienie, przygotować do inseminacji, transportu, konserwacji, rozmrozić nasienie; rozpoznać objawy rujowe samic zwierząt gospodarskich, wyznaczyć fazy cyklu rujowego samic zwierząt laboratoryjnych; wymienić metody diagnostyki ciąży, rozpoznać objawy zbliżającego się porodu u samic zwierząt gospodarskich i towarzyszących, zachować w trakcie jego przebiegu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent:

- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy kierunkowej; potrafi pracować w małym zespole, przyjmując różne role

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru półotwartego (lub ustnej) obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Ćwiczenia: Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne kolokwia/testy jednokrotnego wyboru/testy półotwarte; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej stanowi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Młodawska
Prowadzący grup: Wiesława Młodawska, Marek Tischner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje podstawowe zagadnienia fizjologii i biotechnologii rozrodu ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Omawiana jest endokrynna regulacja funkcji rozrodczych samców i samic, etapy i mechanizmy folikulogenezy, typy owulacji, możliwości sterowania cyklem rujowym, implantacja, funkcje łożysk i mechanizmy porodu. W trakcie ćwiczeń studenci poznają zasady oceny przydatności samców i samic do rozrodu, metody pobierania, oceny i konserwacji nasienia, oceny faz cyklu rujowego, metody diagnostyki ciąży. Demonstracje i ćwiczenia praktyczne prowadzane są głównie na zwierzętach gospodarskich oraz na dostępnym materiale odzwierzęcy.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

Badania nad rozrodem zwierząt w aspekcie historycznym; Mechanizm zstępowana jąder, wnętrostwo; najważniejsze zaburzenia w różnicowaniu płci i rozwoju narządów rozrodczych; Dojrzałość płciowa i hodowlana, hormonalna regulacja funkcji rozrodczych samca; Dojrzewanie plemników w najądrzach; Właściwości nasienia samców zwierząt gospodarskich; Możliwości pozyskiwania i konserwacji męskich komórek rozrodczych; Dojrzewanie płciowe, cykl rujowy i hormonalna regulacja funkcji rozrodczych samicy; Folikulogeneza, typy i mechanizmy owulacji; Kontrola aktywności rozrodczej, sterowanie cyklem rujowym i owulacją u samic zwierząt gospodarskich; Wybrane aspekty biologii i biotechnologii rozrodu psów i kotów; Rozwój zarodkowy, mechanizmy rozpoznawania ciąży przez matkę, zamieralność zarodków - najważniejsze przyczyny; Implantacja, diapauza embrionalna. Rozwój płodowy i przebieg ciąży u zwierząt gospodarskich; Łożysko i jego funkcje; Ciąża pojedyncza i mnoga, Porody; Bioróżnorodności, udział technik wspomaganego rozrodu w ochronie zasobów genetycznych zwierząt

Ćwiczenia (15 godz.)

Ocena przydatności samca do rozrodu na przykładzie ogiera i/lub buhaja, pobieranie i ocena makroskopowa nasienia; Ocena mikroskopowa szacunkowa i szczegółowa nasienia, obliczanie koncentracji plemników w ejakulacie; Ocena mikroskopowa szczegółowa nasienia - wykonywanie i ocena rozmazów nasienia; Rozrzedzanie nasienia i metody jego konserwacji; Ocena przydatności samic zwierząt gospodarskich do rozrodu, cykl rujowy, zachowanie płciowe, inseminacja (klacz, krowa); Cytologiczne metody oceny faz cyklu rujowego samic zwierząt laboratoryjnych i towarzyszących; Kliniczne i laboratoryjne metody rozpoznawania ciąży u samic zwierząt gospodarskich, łożyska; Przebieg fizjologicznego porodu na przykładzie krowy i klaczy

Literatura:

1. Bielański A, Tischner M.: Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych, Wyd. Drukrol, 1997

2. Wierzbowski S. (praca zbiorowa). Andrologia, Wydawnictwo Platan, Kraków, 1999

3. Kurpisz M. (praca zbiorowa), Molekularne podstawy rozrodczości człowieka i innych ssaków. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań, 2002; str: 115-202

4. Krzymowski T. (praca zbiorowa ), Biologia rozrodu zwierząt: t.1.: Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2007.

5. Strzeżek J. (praca zbiorowa), Biologia rozrodu zwierząt: t.2. Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Młodawska
Prowadzący grup: Joanna Kochan, Wiesława Młodawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.