Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla drobiu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.5s.HODDR.SI.HZOKY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla drobiu
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Hodowla i użytkowanie koni 5 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z krajową produkcją drobiarską oraz podstawowymi rasami różnych gatunków drobiu. Przedstawienie charakterystyki cech biologicznych ptaków domowych. Zaprezentowanie zasad prowadzenia stad towarowych różnych gatunków drobiu. Zdobycie przez studentów umiejętności prowadzania sztucznych lęgów oraz organizacji produkcji mięsa i jaj konsumpcyjnych. Opanowanie zdolności pozyskiwania ejakulatów, oceny jakości jaj konsumpcyjnych oraz wydajności poubojowej.

Pełny opis:

I. Tematyka wykładów:

1. Znaczenie gospodarcze ptaków domowych. Charakterystyka ras wykorzystywanych najczęściej w hodowli drobiu.

2. Cechy biologiczne ptaków, wykorzystanie ich znajomości w produkcji drobiarskiej.

3. Podstawy genetyczne i zasady doskonalenia drobiu.

4. Organizacja produkcji mięsa kurcząt brojlerów. Tucz konwencjonalny.

5. Organizacja produkcji jaj konsumpcyjnych. Tradycyjny chów niosek.

7. Podstawy chowu indyków.

8. Podstawy chowu gęsi. Specyfika produkcji mięsa gęsiego.

9. Podstawy chowu kaczek. Tucz kaczek typu "pekin", piżmowych i mulardów.

II. Program ćwiczeń

1.Ocena jakości jaj.

2.Technologia sztucznych lęgów

2. Odchów kurcząt i pielęgnacja drobiu dorosłego .

3. Pierze, ocena i wykorzystanie.

4. Reprodukcja drobiu. Pobieranie nasienia.

5. Ocena wydajności poubojowej ptaków.

6. Technologia produkcji kurcząt brojlerów i jaj konsumpcyjnych. Wykonanie projektu fermy.

Literatura:

Trziszka T. Jajczarstwo. Praca zbiorowa . Wyd. AR we Wrocławiu.2000.

Jankowski J. (red.) Hodowla i użytkowanie drobiu. PWRiL, Warszawa 2012.

Gumułka M., Krawczyk J., Otwinowska- Mindur A. 2017. Effect of production cycle and season on quality and fatty acid profile of organic eggs from local Polish Greenleg Partridge hens. Europ. Poult. Sci, 81:1-13.

Ochrem A., Gumułka M., Gucia M. 2018. Effect of repeated gathering and age on the quality of zatorska goose feathers. The Journal of Poultry Science,55:224-231.

Gumułka M., Rozenboim I. 2015. Mating activity and sperm penetration assay in prediction of the reproduction potential of domestic goose in a harem system. Animal Reproduction Science, 161: 138-145

Efekty uczenia się:

Wiedza

Charakteryzuje podstawowe typy użytkowe i rasy drobiu.

Opisuje technologie produkcji jaj i mięsa różnych gatunków drobiu.

Zna podstawy genetyczne doskonalenia drobiu.

Umiejętności

Umie przeprowadzać wychów i pielęgnować ptaki domowe.

Umie ocenić jakość jaj, wydajność poubojową kurcząt brojlerów, jakość pierza.

Potrafi organizować sztuczne lęgi.

Kompetencje społeczne

Prezentuje aktywną postawę w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy.

Wrażliwy na dobrostan ptaków oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Potrafi ocenić ryzyko i skutki wykonywanej działalności związanej z użytkowaniem zwierząt i produkcją żywności.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie ćwiczeń:

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia praktyczne i odpowiedzieć na pytania kolokwium zaliczeniowego. Kolokwium- test wyboru i uzupełnień.

Ocena kolokwium:

Test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte.

ocena ndst (2,0) <55% prawidłowych odpowiedzi

ocena dst (3,0) 55-60% prawidłowych odpowiedzi

ocena plus dst (3,5) 61-70% prawidłowych odpowiedzi

ocena db (4,0) 71-80% prawidłowych odpowiedzi

ocena plus bobra (4,5) 81-90% prawidłowych odpowiedzi

ocena bdb (5,0) >90% prawidłowych odpowiedzi

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%

2. Zaliczenie przedmiotu

Egzamin w formie pisemnej obejmujący zagadnienia omawiane na wykładach. Na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka, Marcin Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka, Marcin Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.