Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia produkcji karm przemysłowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.TPK.SI.HZOTY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia produkcji karm przemysłowych
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych sem. 4 obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi sposobami i metodami produkcji karm przemysłowych. W trakcie zajęć zostaną omówione mierniki wartości pokarmowej pasz i analizy chemiczne wykorzystywane do oceny przydatności paszowej środków żywienia zwierząt, metody uszlachetniania i przygotowania pasz przed skarmianiem oraz maszyny i urządzenia do ich przemysłowego przetwarzania. Zostanie także przeprowadzony przegląd i porównanie różnych technologii produkcji mieszanek paszowych oraz sposobów ich bilansowania i skarmiania.

Pełny opis:

1. Mierniki wartości pokarmowej pasz i analizy chemiczne wykorzystywane do oceny przydatności paszowej środków żywienia zwierząt.

2. Technologie produkcji mieszanek paszowych.

3. Podział pasz. Sposoby i metody uszlachetniania surowców paszowych.

4. Systemy skarmiania mieszanek paszowych.

5. Charakterystyka komponentów paszowych do mieszanek treściwych.

6. Wymagania dotyczące koncentracji składników pokarmowych w mieszankach i koncentratach dla różnych gatunków zwierząt.

7. Wykorzystanie niekonwencjonalnych surowców paszowych w produkcji mieszanek treściwych i żywieniu zwierząt.

8. Dodatki paszowe.

9. Maszyny i urządzenia do przemysłowej produkcji pasz.

10. Zasady dobieranis komponentów i bilansowanis mieszanek paszowych dla różnych gatunków zwierząt.

Literatura:

1. Specjalistyczne czasopisma branżowe.

2. Technologia produkcji mieszanek paszowych. Grochowicz J., W-wa PWRiL 1996.

2. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 3. Praca zbiorowa pod red. D. Jamroz. PWN 2004.

3. Pasze. Praca zbiorowa pod red. J. Chachułowej. SGGW, Warszawa 1996.

4. Składniki pokarmowe i antyodżywcze występujące w roślinach. Hanczakowski P. i wsp., IZ, Kraków 2001.

5. Micek P., Kowalski Z.M., Kulig B., Kański J., Słota K. 2015. Effect of variety and plant protection method on chemical composition and in vitro digestibility of faba bean (Vicia faba) seeds. Annals of Animal Science, 1, 143-154.

6. Micek P. 2009. Kiedy stosować konserwanty? Top agrar Polska. Top bydło, 4, 16-19.

7. Micek P. 2013. Analizy chemiczne pasz – co warto wiedzieć? Bydło mięsne, 2-3, 7-10.

8. Zając T., Klimek-Kopyra A., Mańkowski J., Oleksy A., Micek P. 2018. A comparison of the chemical composition of the seeds of linseed and pea cultivars grown in pure stands or mixtures. Journal of Natural Fibers. DOI10.1080/15440478.2017.1423253

9. Micek P. 2010. Doceńmy poplony i produkty uboczne. Top agrar Polska. Top bydło, 9, 10-13.

Efekty uczenia się:

1. Zaznajomiony jest z nowoczesnymi technologiami produkcji pasz przemysłowych.

2. Wykazuje znajomość podstawowych metod konserwacji, przygotowania, uszlachetniania i skarmiania pasz.

3. Posiada umiejętność organizacji bazy paszowej dla produkcji pasz przemysłowych.

4. Potrafi zaplanować produkcję pasz przemysłowych, a także sporządzać receptury mieszanek paszowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie - test wielokrotnego wyboru; na ocenę pozytywną wymagane co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Micek
Prowadzący grup: Olga Lasek, Piotr Micek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Micek
Prowadzący grup: Olga Lasek, Piotr Micek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Micek
Prowadzący grup: Olga Lasek, Piotr Micek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.