Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.PRAKT.SI.HZOPY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy: Prewencja weterynaryjna 4 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem praktyki jest szczegółowe zapoznanie się studentów z technologią i organizacją procesów produkcyjnych praz metod zapewnienia zdrowia i dobrostanu zwierząt w miejscach ich hodowli i/lub chowu; organizacją pracy i administrowaniem ochrony zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa sanitarnego na poziomie inspektoratu, lecznicy lub gabinetu weterynaryjnego a także

szczegółowe zapoznanie się z opieką (postępowaniem prewencyjnym ze zwierzęciem zdrowym i chorym jakość i wydajność wykonywanych prac.

Pełny opis:

a) Studenci podczas odbywania praktyki w gospodarstwach zajmujące się hodowlą lub chowem zwierząt powinni poznać praktycznie następujące zagadnienia:

• rasy i typy użytkowe zwierząt hodowanych w gospodarstwie;

• rozród zwierząt – dobór osobników do rozpłodu, żywienie i postępowanie z samicami podczas ciąży, przygotowanie do porodu i ewentualne udzielenie pomocy;

• odchów młodzieży;

• żywienie zwierząt z uwzględnieniem gatunku, płci, wieku i stanu fizjologicznego;

• pasze stosowane w gospodarstwie;

• warunki utrzymania i pielęgnacji zwierząt gospodarskich;

• profilaktyka, występowanie i zwalczanie chorób;

• organizacja produkcji zwierzęcej, zatrudnienie, stopień mechanizacji, dokumentacja zootechniczna, znakowanie zwierząt, ocena wartości użytkowej;

b) Studenci podczas odbywania praktyki w miejscach uzasadnionych studiowaną specjalnością gabinetach weterynaryjnych i instytucjach związanych z zarządzaniem i nadzorem hodowlano-weterynaryjnym lub zakładach produkujących paszę powinni poznać praktycznie następujące zagadnieniami (jeżeli dotyczą):

• organizacja pracy i zarządzanie zakładu/gabinetu weterynaryjnego/instytucji

• prowadzenie dokumentacji hodowlanej/weterynaryjnej

• rozwiązania technologiczne stosowane na terenie zakładu;

• dobrostan zwierząt podczas transportu i

• postępowanie ze zwierzęciem zdrowym i chorym

• przestrzeganie norm bezpieczeństwa sanitarnego

Literatura:

Przepisy BHP

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

zasady funkcjonowania lecznicy weterynaryjnej oraz gospodarstwa hodowlanego;

zasady i sposoby utrzymania, technologii produkcji oraz zapewnienia dobrostanu różnych gatunków zwierząt

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

potrafi wykonać prace pielęgnacyjne przy zwierzętach;

podstawową dokumentację hodowlaną i z zakresu higieny gospodarstwa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Stosuje się do norm społecznych i etycznych we współpracy z pracownikami gospodarstw

Przejawiać własną inicjatywę w pracy w gospodarstwie i/lub lecznicy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na który składa się ocena wystawiona przez pracodawcę

w „Dzienniku praktyk”; zakres wykonanych prac opisanych

w „Dzienniku praktyk”

Praktyki zawodowe:

szczegółowe zapoznanie się studentów z technologią i organizacją procesów

produkcyjnych w gospodarstwie

-poznanie różnych technik stosowanych przez ZHW (Zakład Higieny Weterynaryjnej)

w diagnozowaniu chorób zwierząt

zapoznanie się z pracą lecznicy weterynaryjnej i/lub zapoznanie się z zadaniami inspekcji

weterynaryjnej w zakresie przepisów prawnych – ich wdrażania i wykonywania (2-4 tygodnie)

-wdrożenie do samodzielnego obserwowania zachowania zwierząt oraz stanu ich zdrowia

udziału w pracach wykonywanych w gospodarstwie, uczestniczenie w ich organizowaniu i technicznym wykonaniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lis
Prowadzący grup: Marcin Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tuz
Prowadzący grup: Ryszard Tuz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.