Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwencje ochrony zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.KOZ.SI.HZOTY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwencje ochrony zwierząt
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych sem. 4 obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Prezentacja wiedzy z zakresu konwencji i porozumień międzynarodowych dotyczących ochrony zasobów przyrodniczych.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

1. Wprowadzenie - umowy, porozumienia i pakty międzynarodowe (1h)

2. Porozumienie ASCOBANS. Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego. (2h)

3. Konwencja Berneńska. Konwencja o ochronie dzikiej europejskiej fauny i flory oraz ich siedlisk naturalnych. (2h)

4. Konwencja Bońska o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt. (2h)

5. Porozumienie Eurobat o ochronie nietoperzy w Europie. (2h)

6. Konwencja Ramsarska Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. (2h)

7. Konwencja Waszyngtońska. Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. (2h)

8. Konwencja o różnorodności biologicznej. (2h)

Literatura:

Konwencje ochrony przyrody ,

Zarządzenia,

Porozumienia międzynarodowe (teksty źródłowe)

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wymienia najważniejsze akty prawne i rozporządzenia związane z porozumieniami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony zasobów przyrodniczych

Nazywa i objaśnia zagrożenia skutkujące utratą różnorodności biologicznej

Proponuje działania zmierzające do utrzymania biotopów gwarantujących zachowanie różnorodności przyrody ożywionej i nieożywionej

Zna zasady i wymogi stosowane w handlu dzikimi zwierzętami i roślinami

Umiejętności

Kompetencje społeczne

Aktywna i zdeterminowana postawa w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę zagrożonych gatunków zwierząt i roślin

Metody i kryteria oceniania:

Test wielokrotnego wyboru

Pytania otwarte i zamknięte

Na ocenę 2 <55%

Na ocenę 3 55-60%

Na ocenę 3,5 61-70%

Na ocenę 4 71-80%

Na ocenę 4,5 81-90%

Na ocenę 5 >90%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska
Prowadzący grup: Joanna Makulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska
Prowadzący grup: Joanna Makulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska
Prowadzący grup: Joanna Makulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.