Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia ryb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.FIZR.SI.HRBGZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia ryb
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu „Fizjologia ryb” omawiane są wybrane zagadnienia z zakresu fizjologii ryb dotyczące:

funkcjonowania układu krwionośnego ryb kostnoszkieletowych, właściwości krwi i jej składników, fizjologii serca, fizjologii układu oddechowego oraz różnych typów oddychania ryb, funkcjonowania układu wydalniczego z uwzględnieniem równowagi jonowej i osmotycznej ryb słodkowodnych i morskich podczas wędrówek ana- i katadromicznych, funkcji otwartego i zamkniętego pęcherza pławnego, roli gruczołów dokrewnych i produkowanych przez nie hormonów, funkcjonowania układu nerwowego i narządów zmysłów

pobierania pokarmu i trawienia.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Fizjologia serca ryb,

Oddychanie ryb

Homeostaza osmotyczna ryb słodkowodnych i morskich

Funkcjonowanie układu wydalniczego u ryb słodkowodnych i morskich

Budowa i funkcja pęcherza pławnego (otwartego i zamkniętego)

Układ endokrynowy ryb

Ośrodkowy układ nerwowy

Pobieranie pokarmu i trawienie (2 godz.)

Tematyka ćwiczeń i liczba godzin na ich realizację

Układ krwionośny ryb

Pobieranie prób krwi od różnych gatunków ryb

Barwienie rozmazów krwi

Oznaczanie poziomu tlenu rozpuszczonego w wodzie

Wpływ temperatury na proces oddychania ryb

Oddychanie a wymiary ciała oraz stan fizjologiczny ryb

Układ wydalniczy, oznaczanie zawartości jonów amonowych, amoniaku

Pomiary ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych różnych gatunków ryb

Układ pokarmowy: różnice anatomiczno-fizjologiczne pomiędzy rybami drapieżnymi i rybami spokojnego żeru

Enzymy trawienne u ryb

Metody oznaczania hormonów: ELISA, RIA

Oznaczania poziomu LH karpia metodą ELISA

Literatura:

1. Fizjologia ryb. N. Puczkow. PWN. 19622.

2. The physiology of fishes. Evans D. CRC Press. 1998

3. Fish physiology. Hoar W., Randall D., Donaldson E. Academic Press. Vol. I – X. 1969 - 1983

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie: budowę i funkcjonowanie organizmu zmiennocieplnego, w środowisku wodnym, posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie powiązań pomiędzy biologią i fizjologią w różnych gromadach ryb.

Umiejętności:

Absolwent potrafi: mierzyć oraz określać podstawowe wielkości fizyczne,

analizować przebieg procesów biologicznych warunkujących funkcjonowanie organizmu zmiennocieplnego w środowisku wodnym, posługiwać się podstawowymi technikami stosowanymi w badaniach fizjologicznych,

wykorzystuje znajomość fizjologii ryb w prowadzeniu zabiegów hodowlanych.

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów rozumieć ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności oraz potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji osobistych i społecznych, posiada gotowość pełnienia różnych ról w zespole, podporządkowania się zasadom pracy w zespole oraz ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: test jednokrotnego wyboru; udział oceny z wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia: kolokwium zaliczeniowe; procentowy udział oceny z ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.