Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Endokrynologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.ENDOG.SI.HZOKY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Endokrynologia ogólna
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Hodowla i użytkowanie koni 4 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych pojęć nowoczesnej endokrynologii. Charakterystyka gruczołów wewnętrznego wydzielania: przysadka mózgowa, szyszynka, tarczyca, przytarczyce, trzustka, nadnercza, gonady. Funkcjonowanie osi podwzgórze-przysadka-gruczoł obwodowy. Hormonalna regulacja: cyklu płciowego, laktacji, gospodarki wodno-mineralnej i cukrowej. Rytmy biologiczne.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1.Podstawowe zagadnienia z genetycznej kontroli syntezy hormonów.

2.Mechanizm działania hormonów białkowych i steroidowych. Receptory.

3.Zarys neuroendokrynologii. Podwzgórze i przysadka.

4.Endokrynna regulacja rozrodu.

5.Hormony regulujące metabolizm.

6.Hormonalne czynniki wzrostowe.

7.Hormony wpływające na gospodarkę wodno-mineralną.

8.Neuroimmunoendokrynne mechanizmy regulacji w organizmie.

Literatura:

1. Podstawy endokrynologii (autorzy: C. Brook i N. Marshall). Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000.

2. Fizjologia zwierząt. Rozdział 3: Wydzielanie wewnętrzne. (T. Krzymowski i J. Przała - red.) PWRiL Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Podstawowa wiedza o hormonalnej regulacji procesów zachodzących w organizmie zwierzęcym.

Umiejętności: Zastosowanie posiadanej wiedzy do poszukiwania odpowiednich publikacji, pisania prac, umiejętność dostosowania testów diagnostycznych do właściwych parametrów endokrynnych

Kompetencje: do pracy w laboratorium badawczym

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Krystyna Koziec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Krystyna Koziec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.