Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chów i hodowla karpia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.CHK2.SI.HRBXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chów i hodowla karpia
Jednostka: Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi: historii chowu i hodowli karpi w Polsce i na świecie, charakterystyki stawów karpiowych, bilansu wodnego gospodarstwa stawowego, bilansu tlenowego stawów karpiowych, narzędzi używane w gospodarstwie karpiowym, metod podnoszenia wydajności naturalnej stawów karpiowych (osuszania i uprawy dna stawowego, obsiewów, wapnowania, nawożenia mineralnego i organicznego stawów karpiowych), roli pokarmu naturalnego w żywieniu karpi, metod zwiększania zasobów pokarmowych w stawach przy zmiennych liczebnie obsadach ryb, zasad żywienia karpi w stawach na różnych poziomach produkcji, trzyletniego i dwuletniego cyklu produkcyjnego karpia, zimowania ryb, podstawowych pojęć z zakresu normowania obsad karpia, podstawowej wiedzy na temat chorób ryb karpiowatych, aktualnych trendów w gospodarce karpiowej w Polsce.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

Nawożenie mineralne i organiczne stawów

Zwalczanie twardej roślinności i napowietrzanie

Pokarm naturalny karpia

Żywienie karpi w niskointensywnym i intensywnym systemie chowu

Metody produkcji karpia

Chów karpia w systemie dwu- i trzyletnim

Zimowanie ryb

Podstawowe pojęcia z zakresu chowu i normowania obsad karpia

Tematy ćwiczeń:

Wpływ odłowów, transportu oraz sposobów przetrzymywania na jakość mięsa karpia.

Urządzenia do odłowu ryb i metody ich odłowu.

Odłowy kontrolne w stawach karpiowych.

Metody podnoszenia wydajności naturalnej stawów.

Zabiegi agrotechniczne na stawach karpiowych.

Roślinność wodna w stawie oraz metody jej zwalczania.

Dezynfekcja stawów i sprzętu.

Transport ryb.

Zimowanie i magazynowanie ryb, obliczanie powierzchni zimochowów.

Odłów zimochowów, obsady stawów kroczkowych i towarowych.

Tarło karpia.

Odłów wylęgu z tarlisk obsada pierwszych przesadek.

Odłów narybku letniego karpia.

Harmonogram prac w gospodarstwie karpiowym.

Dokumentacja stawowa i gospodarczo-finansowa

Zajęcia terenowe - PAN Zakład Doświadczalny w Gołyszu

Literatura:

Literatura:

Chów ryb w stawach. W. Koch, O. Bank, G. Jens PWRiL. 1980

Chów ryb w małych stawach. J. Guziur. Oficyna wydawnicza „Hoża”.1997

Rybactwo śródlądowe. Praca zbiorowa pod red. J. Szczerbowskiego. IRS Olsztyn. 1993

Poradnik hodowcy karpia. A. Piler KZKR Kraków . 1980

Rybactwo stawowe. Bieniarz K., Epler P. Wyd. I Skrypt AR. 1989

Intensywna produkcja ryb. W. Steffens. PWRiL. 1986

Carp and pond fish culture – L. Horvath, G. Tamas, C. Seagrave Fishing New Books (Blackwell Science 2002

Karp. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy. R. Wojda. 2004 . Wydawnictwo IRS.

Rybactwo stawowe. J. Guziur, H. Białowąs, W. Milczarzewicz. 2003. Oficyna Wydawnicza "Hoża" - Warszawa

Poradnik hodowcy ryb Janusz Guziur, Małgorzata Woźniak, Mariusz Szmyt, Ewa Siemianowska. Wydawnictwo PWRiL 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii i zootechniki dostosowaną do zakresu kierunku ichtiologia i rybactwo śródlądowe, posiada wiedzę dotyczącą kształtowania zespołów ryb w wodach śródlądowych i wpływu gospodarki karpiowej na ekosystemy wodne,

rozumie złożoność systemów biologicznych na różnych poziomach organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemu stawowego.

Umiejętności

Student potrafi definiować, analizować i rozwiązywać problemy i krytyczne etapy produkcji karpiowej, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji produkcji i dbałości o stan środowiska przyrodniczego,

przeprowadza naturalny i kontrolowany rozród karpia, dopasowując techniki i metody do wymagań gatunku oraz potrzeb gospodarki rybackiej, samodzielnie dobiera system żywienia, rodzaj paszy oraz dawki pokarmowe stosowne dla karpi i poziomu intensyfikacji produkcji rybackiej.

Kompetencje społeczne

Student rozumie pojęcie etyki zawodowej oraz ma świadomość odpowiedzialności za wykonywane działania, potrafi ocenić ryzyko intensyfikacji produkcji karpia i podejmuje działania ograniczające degradację ekosystemów wodnych i od wody zależnych, ma świadomość ekonomicznych uwarunkowań działalności rybackiej i potrafi optymalizować realizowaną gospodarkę.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu kursu Student uzyskuje ocenę na podstawie:

Ćwiczenia

Oceny formujące:

• ocena aktywności studenta

• ocena pisemnych zaliczeń cząstkowych

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady

• egzamin pisemny (test)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.