Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioróżnorodność organizmów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.BOR.SM.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioróżnorodność organizmów
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana II stopnia IV sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest prezentacja heterogenności biologicznej Polski, przyczyn jej utrzymywania, zagrożeń i form ochrony.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.):

1. Pojęcie bioróżnorodności na poziomie podstawowych form przyrody ożywionej

2. Historyczne i współczesne przyczyny wymierania gatunków – antropocen

3. Krajowe i międzynarodowe aspekty ochrony gatunkowej

4. Formy ochrony gatunkowej

5. Bioróżnorodność Polski – naturalne i antropogeniczne uwarunkowania które ukształtowały krajową faunę i florę

6. Ochrona zasobów genetycznych rodzimych ras zwierząt

Literatura:

Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego Ziemi. J. Wójcik. PWN. 2023.

„Ochrona przyrody”. E. Symonides. WUW. 2014.

„Biologiczne podstawy ochrony przyrody”. A. S. Pullin. PWN. 2012.

„Polska czerwona księga zwierząt – bezkręgowce”. Z. Głowaciński, J. Nowacki (red.). IOP. 2004.

„Polska czerwona księga zwierząt – kręgowce”. Z. Głowaciński (red.). IOP. 2001.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

Stopień zagrożenia antropogenicznego dla bioróżnorodności

Absolwent jest gotów do:

Oceny skutków oddziaływania człowieka na środowisko

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55%

prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia

wykładów w ocenie końcowej wynosi 100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kowal, Mateusz Okrutniak
Prowadzący grup: Mateusz Okrutniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Okrutniak
Prowadzący grup: Mateusz Okrutniak, Magdalena Trela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Okrutniak
Prowadzący grup: Mateusz Okrutniak, Magdalena Trela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)