Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ramowa dyrektywa wodna i prawo wodne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3sRAM9.SMN.HRBRY.I Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ramowa dyrektywa wodna i prawo wodne
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktami prawnymi Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki wodnej, a w szczególności z Ramową Dyrektywą Wodną oraz Dyrektywą Powodziową. Ponadto student zostanie zaznajomiony z procesem planowania w gospodarce wodnej oraz ze strategią rozwoju gospodarki wodnej.

Pełny opis:

Analiza aktów prawa Unii Europejskiej, Wprowadzenie do Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny zagrożenia powodziowego i zarządzania nim

Problematyka wprowadzania nowych oddziaływań hydromorfologicznych na wody powierzchniowe w kontekście ograniczeń wynikających z RDW

Planowanie w gospodarce wodnej według Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE

Planowanie w ochronie przed powodzią według Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny zagrożenia powodziowego i zarządzania nim

Literatura:

1. Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE

2. Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim

3. Błachuta J., Jarząbek A., Kokoszka R., Sarna S. Weryfikacja wskaźników dla przeprowadzenia oceny stanu ilościowego i morfologicznego jednolitych części wód wraz ze zmianą ich wartości progowych dla uściślenia wstepnego wyznaczenia silnie zmienionych części wód

4. Identification and Destignation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies, Common Implementantion Strategy for the WFD 2000/60/EC

5. Lampert W., Sommer U.: Ekologia wód śródlądowych. PWN Warszawa.

6. Popek Z., Żelazo J.: 2002, Podstawy renaturyzacji rzek. SGGW Warszawa.

7. Wytyczne i rekomendacje dla procesu planowania według Ramowej Dyrektywy Wodnej” Projekt Phare PL2003/IB/EN/02 Kontynuacja wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, wrzesień 2006

Efekty uczenia się:

H.3s.RAM9.SMN.HRBRY.I_W01

H.3s.RAM9.SMN.HRBRY.I_W02

H.3s.RAM9.SMN.HRBRY.I_K01

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Strutyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.