Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.MIK9.NI.HRBXY.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć z mikrobiologii jest zapoznanie studentów z światem drobnoustrojów, ich rolą w najważniejszych procesach biologicznych związanych z krążeniem materii i przepływem energii w różnych ekosystemach.

Pełny opis:

Celem zajęć z mikrobiologii jest zapoznanie studentów z światem drobnoustrojów, ich rolą w najważniejszych procesach biologicznych związanych z krążeniem materii i przepływem energii w różnych ekosystemach. Wykłady umożliwią lepsze zrozumienie fizjologii drobnoustrojów, jak również ich znaczenie w funkcjonowaniu biocenozy oraz ich wzajemnym wpływie na siebie i na inne organizmy żywe. Celem ćwiczeń z mikrobiologii ogólnej jest praktyczne zapoznanie studentów z podstawową techniką laboratoryjną stosowaną w pracowniach mikrobiologicznych. Na ćwiczeniach zostaną przedstawione podstawowe metody izolacji i hodowli mikroorganizmów, sporządzania preparatów mikrobiologicznych oraz analizy ilościowej i jakościowej. Ponadto studenci zdobędą umiejętność prawidłowego posługiwania się mikroskopem immersyjnym umożliwiającym podstawową obserwację drobnoustrojów.

Literatura:

1.H.G. Schlegel – Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa

2.W.J.H. Kunicki – Goldfinger – Życie bakterii. PWN, Warszawa

3. Maria Pawlaczyk – Szpilowa – Mikrobiologia wody i ścieków. PWN, Warszawa

4. A.A. Salyers, D.D. Whitt – Mikrobiologia. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza studenta

Potrafi opisać morfologię i fizjologię różnych grup mikroorganizmów. Potrafi scharakteryzować mechanizmy funkcjonowania mikroorganizmów. Potrafi rozróżniać grupy szkodliwe i pożyteczne mikroorganizmów.

Umiejętności studenta

Potrafi użytkować podstawowy sprzęt mikrobiologiczny. Potrafi sporządzać podłoża mikrobiologiczne i barwniki. Potrafi przygotować preparaty mikroorganizmów. Potrafi posłużyć się mikroskopem. Potrafi przeprowadzić prosta analizę laboratoryjną.

Kompetencje społeczne studenta

Nabędzie świadomość zasad funkcjonowania świata mikroorganizmów.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna wystawiana jest, jeśli student w zakresie jednej ze składowych (wiedza, umiejętności, kompetencje) uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów.

Ocena dostateczna dotyczy gdy student uzyska przynajmniej 55% wspomnianych efektów.

Ocena ponad dostateczna (3,5) dotyczy gdy student uzyska średnią efektów (61-70%). Ocena dobra (71-80%), ponad dobra (81-90%), bardzo dobra (powyżej 90%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Galus-Barchan
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.