Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systems of production and organization of the reproduction of cattle and pigs

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.GHZa.S.SM.HZOXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systems of production and organization of the reproduction of cattle and pigs
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Production systems will be discussed in specialized farms, cattle and pig breeding organization in flocks of cattle and pigs , the factors affecting the efficiency of reproduction and use of modern methods to improve the efficiency of reproduction of these species of livestock.

Students at the end of the subject should demonstrate knowledge of issues relating to farm production systems , the organization of the reproduction of cattle and pigs , which will allow them to properly and effectively carry out the production and reproduction of these species.

Pełny opis:

Organization of milk production on the farm

Cattle production systems

Reproductive systems of cattle production and economic efficiency .

Organization of reproduction in dairy cattle herds

Organization of reproduction in cattle herds

Organizational base of pig production . Specificity of the production cycle open and closed

The effectiveness of the reproduction of pigs - current state and perspectives

Planning reproduction of pigs. Rearing gilts and boars intended for breeding . Mating and insemination of sows - missed opportunities

The organization of production and technologies of milk production

Selection of bull / semen to dairy cow

Selection of bull / semen in a herd of beef cattle

The use of biotechnological methods in breeding cattle

Downloading bull semen , evaluation and preparation for freezing , storage and distribution of semen - Lesser - field exercises Biotechnology Centre Krasne .

Characteristics of farms specialized in the production of pig operating in countries across Europe and possible use in Poland

Fertility - the most important indicator of reproductive efficiency of pigs

Disturbances in the fertility of sows and boars

Organization breeding sector

Preparing gilts and boars for breeding, early diagnosis boar reproductive fitness , age of first cover

Detection of oestrus , mating and insemination, control farrowing (practical exercises)

Standardization of litters

Performance of sows life

Literatura:

1. Litwińczuk Zygmunt, Szulc. Tadeusz Hodowla i użytkowanie bydła, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 2005.

2. Szulc Tadeusz, Filistowicz Andrzej i in. Chów i hodowla zwierząt, Wydawnictwo AR we Wrocławiu 2005.

3. Grodzki Henryk Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich Warszawa, SGGW 2005.

4. Reklewski Zygmunt Chów i hodowla bydła, Warszawa, Fundacja Rozwój SGGW 1993

5. Wierzbowski Stefan, Żukowski Kazimierz. Rozród bydła, wyd. KOS Balice, 2007.

6. Wierzbowski Stefan. Andrologia, wyd. PLATAN Kryspinów, 1996.

7. Zwierzchowski Lech, Jaszczak Kazimierz, Modliński Jacek A. Biotechnologia zwierząt, wyd. PWN Warszawa, 1997.

Current publications contained in scientific journals and popular science in the field of breeding cattle and pigs.

Efekty uczenia się:

Describes and defines the issues concerning the organization of production of cattle and pigs , and depending affecting its efficiency

Determines dependencies and factors affecting the reproductive performance of cattle and pigs

He knows biotechnical methods used in the reproduction of cattle and pigs

Has knowledge allowing for optimal planning of production in herds of cattle and pigs acting on the basis of different technologies

He can use the information about the genetic value of individuals in the planning and organization of production

Able to plan the organization of breeding sector , taking into account the various systems and methods of reproduction of pigs

Able to plan the organization of the reproduction of cattle , taking into account the direction of Use

Is aware of the need to constantly self , improve their skills and tracking news in terms of rapid growth and constant changes in the technical equipment of livestock buildings and their need to adapt to the growing demands of increasingly sophisticated genetic animals

He is aware of the impact of the animals on the quality of the products obtained and thus the risk of decisions made with regard to all aspects of production management farmed game

He can think and act in an entrepreneurial manner , showing creativity in teamwork , being aware of the risks of the activity associated with the breeding and rearing of pigs and cattle , taking into account the principles of safety and the safety of others and the material entrusted property.

Metody i kryteria oceniania:

Educational results: Fail (F) <55%, suficcient (E) 55-60%, Satisfactory Average 61-70%, good Average 71-80%, Very good Average 81-90%, Excellent Average >90%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tuz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.