Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.FIZZW.SI.HZOKY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Omawiana jest czynność układów: nerwowego, krwionośnego, mięśniowego, oddechowego, pokarmowego, wydzielniczego i rozrodczego. Charakterystyka procesów: homeostaza, odporność, termoregulacja, gospodarka wodno-mineralna, rytmy biologiczne, zachowania behawioralne, laktacja.

Podstawowa wiedza o procesach życiowych zachodzących w organizmie zwierzęcym. Rozumienie praw kierujących funkcjonowaniem zdrowego organizmu zwierząt. Rozumienie homeostazy i jej roli w organizmie zwierząt

Pełny opis:

Ogólne i komórkowe podstawy fizjologii. Homeostaza

Krew -Hematopoeza. Krążenie

Układ odpornościowy

Układ nerwowy , zmysły

Termoregulacja i przemiana materii

Oddychanie – Regulacja oddychania. Ośrodek oddechowy. Wentylacja płuc. Transport O2 i CO2.

Trawienie – Ośrodek pokarmowy i jego regulacja. Trawienie w jamie gębowej, żołądku i jelitach

Wchłanianie; zasady i mechanizm. Wchłanianie w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego.

Fizjologia rozrodu i laktacji

Rytmy biologiczne. Zegar biologiczny

Krew: hematokryt, roztwory anizotoniczne, hemoliza

Krew: liczenie erytrocytów i leukocytów

Krew: biały obraz krwi

Krew: hemoglobina, krzepnięcie krwi, grupy krwi

Krążenie: praca serca, krążenie krwi, ciśnienie krwi

Układ nerwowy: przewodzenie w nerwie, łuk odruchowy, odruch

Układ nerwowy: zmysły

Oddychanie: preparat płucny, spirometria

Mięśnie: mięśnie prążkowane i gładkie, rodzaje skurczów

Trawienie: jama gębowa, żołądek, jelita

Trawienie: przeżuwacze

Nerka: składniki moczu, mocz patologiczny

Literatura:

Tadeusz Krzymowski - Fizjologia zwierząt

Władysław Traczyk- Zarys fizjologii człowieka

Efekty uczenia się:

Rozróżnia budowę komórek i tkanek oraz układów anatomicznych podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych , opisuje wybrane procesy fizjologiczne organizmu zwierzęcego, ma wiedzę z inżynierii tkankowej, ma wiedzę w zakresie biochemii, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej

Posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania układu immunologicznego organizmów zwierzęcych, opisuje i definiuje rolę układu odpornościowego w utrzymaniu homeostazy

Opisuje budowę, funkcję i rozwój organizmów na różnych poziomach organizacji życia

Metody i kryteria oceniania:

Metoda -pisemny egzamin z wykładów. Pisemne zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych, obecność obowiązkowa

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych -wiedza, umiejętności i kompetencje- efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Dorota Katarzyńska-Banasik, Kinga Kowalik, Krystyna Koziec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Piotr Antos, Klaudia Jaszcza, Krystyna Koziec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.