Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.FIZ.SI.HZOBY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Omawiana jest czynność układów: nerwowego, krwionośnego, mięśniowego, oddechowego, pokarmowego, wydzielniczego i rozrodczego. Charakterystyka procesów: homeostaza, odporność, termoregulacja, gospodarka wodno-mineralna, rytmy biologiczne, zachowania behawioralne, laktacja.

Podstawowa wiedza o procesach życiowych zachodzących w organizmie zwierzęcym. Rozumienie praw kierujących funkcjonowaniem zdrowego organizmu zwierząt. Rozumienie homeostazy i jej roli w organizmie zwierząt

Pełny opis:

Ogólne i komórkowe podstawy fizjologii. Homeostaza

Krew -Hematopoeza. Krążenie

Układ odpornościowy

Układ nerwowy , zmysły

Termoregulacja i przemiana materii

Oddychanie – Regulacja oddychania. Ośrodek oddechowy. Wentylacja płuc. Transport O2 i CO2.

Trawienie – Ośrodek pokarmowy i jego regulacja. Trawienie w jamie gębowej, żołądku i jelitach

Wchłanianie; zasady i mechanizm. Wchłanianie w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego.

Fizjologia rozrodu i laktacji

Rytmy biologiczne. Zegar biologiczny

Krew: hematokryt, roztwory anizotoniczne, hemoliza

Krew: liczenie erytrocytów i leukocytów

Krew: biały obraz krwi

Krew: hemoglobina, krzepnięcie krwi, grupy krwi

Krążenie: praca serca, krążenie krwi, ciśnienie krwi

Układ nerwowy: przewodzenie w nerwie, łuk odruchowy, odruch

Układ nerwowy: zmysły

Oddychanie: preparat płucny, spirometria

Mięśnie: mięśnie prążkowane i gładkie, rodzaje skurczów

Trawienie: jama gębowa, żołądek, jelita

Trawienie: przeżuwacze

Nerka: składniki moczu, mocz patologiczny

Literatura:

Tadeusz Krzymowski - Fizjologia zwierząt

Władysław Traczyk- Zarys fizjologii człowieka

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Czynność układów: nerwowego, krwionośnego, mięśniowego, oddechowego, pokarmowego, wydzielniczego i rozrodczego.

Charakterystyka procesów: homeostaza, odporność, termoregulacja, gospodarka wodno-mineralna, laktacja.

Charakterystyka rytmów biologicznych, zachowań behawioralnych.

Umiejętności:

Przekazanie wiedzy o procesach życiowych zachodzących w organizmie zwierzęcym.

Zrozumienie prawa kierującego funkcjonowaniem zdrowego organizmu zwierząt, homeostazy i jej roli w organizmie zwierząt.

Kompetencje społeczne:

Umiejętność pracy w grupie w laboratorium.

Świadomość odpowiedzialności za zdrowie i życie swoje i grupy w laboratorium przy pracy ze stężonymi chemikaliami.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia laboratoryjne: Pisemne zaliczenie trzech kolokwiów

Wykłady: Egzamin pisemny

Ocena końcowa: 60% wagi egzamin z wykładów, 40% zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Piotr Antos, Dorota Katarzyńska-Banasik, Krystyna Koziec, Anna Kozubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Piotr Antos, Krystyna Koziec, Mirosław Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Piotr Antos, Krystyna Koziec, Mirosław Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.