Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chów i hodowla karpia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.CHK1.SI.HRBXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chów i hodowla karpia
Jednostka: Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi: historii chowu i hodowli karpi w Polsce i na świecie, charakterystyki stawów karpiowych, bilansu wodnego gospodarstwa stawowego, bilansu tlenowego stawów karpiowych, narzędzi używane w gospodarstwie karpiowym, metod podnoszenia wydajności naturalnej stawów karpiowych (osuszania i uprawy dna stawowego, obsiewów, wapnowania, nawożenia mineralnego i organicznego stawów karpiowych), roli pokarmu naturalnego w żywieniu karpi, metod zwiększania zasobów pokarmowych w stawach przy zmiennych liczebnie obsadach ryb, zasad żywienia karpi w stawach na różnych poziomach produkcji, trzyletniego i dwuletniego cyklu produkcyjnego karpia, zimowania ryb, normowania obsad karpia, chorób ryb karpiowatych, aktualnych trendów w gospodarce karpiowej w Polsce.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

Historia chowu i hodowli karpia; rasy i odmiany karpia

Urządzenia techniczne w gospodarstwie karpiowym

Rodzaje stawów karpiowych

Bilans wodny gospodarstwa karpiowego

Bilans tlenowy stawów karpiowych

Podnoszenie wydajności naturalnej stawów

Osuszanie dna stawowego, uprawy mechaniczne dna i obsiewy

Wapnowanie stawów

Nawożenie mineralne i organiczne stawów

Tematy ćwiczeń:

Biologia i zalety hodowlane karpia.

Staw jako środowisko chowu ryb.

Budowle i urządzenia hydrotechniczne w gospodarstwie karpiowym.

Kategorie stawów w gospodarstwie karpiowym.

Metody chowu – projektowanie nurtów hodowlanych.

Metody oceny wydajności naturalnej – obliczanie wydajności naturalnej stawów.

Planowanie obsad stawów dla poszczególnych grup wiekowych karpia przy określonym poziomie intensywności produkcji i wydajności naturalnej.

Metody produkcji materiału obsadowego karpia.

Technologia produkcji karpia towarowego.

Chów karpia w obsadach mieszanych i wielogatunkowych.

Żywienie karpi – rodzaje pasz, przygotowanie pasz, obliczanie wielkości dawki oraz preliminarz żywienia, metody zadawania paszy.

Wpływ manipulacji związanych z odłowem i transportem na stan kondycyjny karpia.

Zajęcia terenowe – IRŚ, Zakład doświadczalny w Zatorze

Literatura:

Chów ryb w stawach. W. Koch, O. Bank, G. Jens PWRiL. 1980

Chów ryb w małych stawach. J. Guziur. Oficyna wydawnicza „Hoża”.1997

Rybactwo śródlądowe. Praca zbiorowa pod red. J. Szczerbowskiego. IRS Olsztyn. 1993

Poradnik hodowcy karpia. A. Piler KZKR Kraków . 1980

Rybactwo stawowe. Bieniarz K., Epler P. Wyd. I Skrypt AR. 1989

Intensywna produkcja ryb. W. Steffens. PWRiL. 1986

Carp and pond fish culture – L. Horvath, G. Tamas, C. Seagrave Fishing New Books (Blackwell Science 2002

Karp. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy. R. Wojda. 2004 . Wydawnictwo IRS.

Rybactwo stawowe. J. Guziur, H. Białowąs, W. Milczarzewicz. 2003. Oficyna Wydawnicza "Hoża" - Warszawa

Poradnik hodowcy ryb. Janusz Guziur, Małgorzata Woźniak, Mariusz Szmyt, Ewa Siemianowska.. Wydawnictwo: PWRiL 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii i zootechniki dostosowaną do zakresu kierunku ichtiologia i rybactwo śródlądowe,

posiada wiedzę dotyczącą kształtowania zespołów ryb w wodach śródlądowych i wpływu gospodarki karpiowej na ekosystemy wodne,

rozumie złożoność systemów biologicznych na różnych poziomach organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemu stawowego

Umiejętności

potrafi krytycznie przeanalizować gospodarkę karpiową a następnie formułuje wnioski i zalecenia dotyczące jej racjonalizacji, posiada zdolność dokonywania oceny wpływu akwakultury na środowisko przyrodnicze i zoptymalizowania metod i technik zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju, potrafi definiować, analizować i rozwiązywać problemy i krytyczne etapy produkcji karpiowej, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji produkcji i dbałości o stan środowiska przyrodniczego

Kompetencje społeczne

Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,

ma świadomość ważności i rozumie skutki działalności inżyniera rybactwa, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu kursu Student uzyskuje ocenę na podstawie:

Ćwiczenia

Oceny formujące:

• ocena aktywności studenta

• ocena pisemnych zaliczeń cząstkowych

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady

• egzamin pisemny (test)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.