Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy botaniki i fizjologii roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.BOT.NI.HZOBZ.O Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy botaniki i fizjologii roślin
Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową komórek i tkanek roślinnych, strukturą morfologiczną i anatomiczną organów wegetatywnych i generatywnych oraz anatomią rozwojową kwiatów i owoców, co da podstawy topograficzne i strukturalne do umiejscowienia procesów fizjologicznych zachodzących podczas ontogenezy roślin. Szczególna uwaga zwrócona będzie na wpływ czynników środowiska na te procesy (głównie fotosyntezę i gospodarkę wodną) oraz na możliwość sterowania nimi. Student powinien posiąść umiejętność postrzegania rośliny, jako złożonego układu: komórka – tkanka – organ – funkcja.

Pełny opis:

Wykłady: Poziomy organizacji komórkowej roślin: klasyfikacja składników komórki, błony plazmatyczne, organelle komórkowe, ściana komórkowa i jej modyfikacje. Cykl komórkowy.

Histogeneza: klasyfikacja, terminologia i budowa tkanek roślinnych. Układy tkankowe

Zarys morfogenezy roślin wyższych. Organografia: korzeń – systemy korzeniowe, pęd – łodyga, liść, kwiat, owoc. Formy wzrostu roślin nasiennych

Anatomia rozwojowa pędu generatywnego. Rozmnażanie generatywne i wegetatywne roślin

Biologia rozsiewania nasion i owoców

Gospodarka wodna. Stosunki wodne w komórce roślinnej. Transport wody. Transpiracja, parcie korzeniowe. Bilans wodny roślin

Gospodarka mineralna – pobieranie i transport składników mineralnych

Fotosynteza. Chemizm jasnej i ciemnej fazy fotosyntezy. Rośliny C3, C4 i CAM. Fotooddychanie

Ćwiczenia: Mikroskopowe obserwacje cytologiczne: kształty komórek roślinnych, ruch cytoplazmy, plastydy, materiały zapasowe – reakcje barwne na ich wykrywanie, wakuola, ściana komórkowa – wykrywanie składników ściany

Budowa anatomiczna organów roślinnych: korzeń, łodyga roślin jedno- i dwuliściennych oraz pni.

Anatomia liścia, skórka i jej wytwory, budowa słupka i pręcika

Rozpoznawanie i klasyfikacja nasion i owoców

Wyznaczanie potencjału osmotycznego komórek roślinnych, siła ssąca

Badanie efektywności fotosyntezy w zależności od temperatur, intensywności i barwy światła

Literatura:

Szweykowska A., Szweykowski J., 2003 (i wznowienia). Botanika t.I. Morfologia. PWN

Pałczyński A., Podbielkowski Z., Polakowski B., 1995 (i wznowienia). Botanika. PWN

Stachak A. , 1984 (i wznowienia). Botanika dla zootechników. PWN

MacAdam J., W.2009. Structure & Function of Plants. Wiley-Blackwell

Kopcewicz J., Lewak S., 2005. Fizjologia roślin. PWN

Kozłowska N., 2007. Fizjologia roślin. PWRiL

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student opisuje budowę organów wegetatywnych i generatywnych roślin.

Wyjaśnia odmienną budowę anatomiczną różnych taksonów roślin

Objaśnia przebieg rozmnażania generatywnego i wegetatywnego roślin.

Znajduje powiązania pomiędzy strukturą i topografią tkanek w organach a umiejscowieniem procesów fizjologicznych w roślinie

Definiuje podstawowe pojęcia stosowane w fizjologii roślin oraz znajduje zastosowanie i rolę roślin w gospodarce żywieniowej i w świecie ożywionym w ogóle.

Umiejętności:

student potrafi stosować poprawną nomenklaturę botaniczną i fizjologiczną.

Identyfikuje i analizuje najważniejsze cechy materiału roślinnego również na podstawie preparatów anatomicznych.

Wybiera sposoby propagacji roślin i ocenia możliwość ich zastosowania

Potrafi opisać i zinterpretować wyniki doświadczeń.

Kompetencje społeczne:

Docenia rolę roślin w szeroko pojętym środowisku przyrodniczym

Przewiduje stan zagrożenia naturalnego środowiska przyrodniczego

Potrafi pracować w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Z części teoretycznej (wykładowej) egzamin pisemny ograniczony w czasie, z części praktycznej (ćwiczeń) cykliczne sprawdziany. Ocena końcowa będzie wypadkową ocen obu form zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Nowak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.