Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uprawa roślin pastewnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.URP.SM.HZOZY.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uprawa roślin pastewnych
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student nabywa umiejętności uprawy i konserwacji podstawowych gatunków spośród roślin pastewnych, mających znaczenie gospodarcze w różnych regionach kraju, z uwzględnieniem ich wartości pastewnej, wymagań siedliskowych i agrotechnicznych, a także wpływem doboru gatunków z tej grupy użytkowej i ich agrotechniki na stan środowiska rolniczego. Student pozna uwarunkowania produkcyjności i wartości pastewnej gatunków roślin motylkowatych i niemotylkowatych poprzez podstawowy skład chemiczny zielonej i suchej masy oraz przydatność uzyskanej biomasy do konserwacji. Przedmiot w swoim założeniu ma na celu wyjaśnić studentowi, alternatywne i zarazem efektywne możliwości uzyskania wysokich plonów biomasy pastewnej, poprzez dobór do uprawy zróżnicowanych botanicznie gatunków w mieszankach, jako rozwiązanie agrotechniczne stabilizujące plonowanie, przy zapewnieniu wysokiej wartości pastewnej surowca.

Pełny opis:

Wykłady:

Rola roślin jednorocznych i wieloletnich w produkcji surowca paszowego

Rośliny okopowe bulwiaste – ziemniak i topinambur

Rośliny okopowe korzeniowe – buraki, marchew, cykoria, brukiew, rzepa

Zboża ozime – uprawa i użytkowanie na surowiec kiszonkarski i ziarno paszowe

Zboża jare – uprawa i użytkowanie na surowiec kiszonkarski i ziarno paszowe

Kukurydza i sorgo cukrowe – uprawa na surowiec kiszonkarski i ziarno paszowe

Pastewne rośliny strączkowe – porównanie wymagań i możliwości produkcyjnych gatunków i odmian

Mieszanki zbożowo-strączkowe – dobór komponentów, charakterystyka użytkowa

Rośliny motylkowate wieloletnie – porównanie wymagań i możliwości produkcyjnych gatunków i odmian w pokosach i latach.

Mieszanki motylkowo-trawiaste - dobór komponentów, charakterystyka użytkowa

Uprawa traw na gruntach ornych, z uwzględnieniem produkcyjności i wartości pastewnej gatunków i odmian

Rola pastwiska i znaczenie gospodarki pastwiskowej w żywieniu zwierząt gospodarskich

Ćwiczenia laboratoryjne:

Determinanty plonu i jego jakości u roślin jednorocznych i wieloletnich

Właściwości użytkowe plonu roślin okopowych bulwiastych – konserwacja i przechowywanie, karta agrotechnologiczna

Właściwości użytkowe plonu roślin okopowych korzeniowych – konserwacja i przechowywanie, karta agrotechnologiczna

Właściwości użytkowe plonu zbóż ozimych, z uwzględnieniem poziomu produkcyjności, karta agrotechnologiczna

Właściwości użytkowe plonu zbóż jarych, z uwzględnieniem poziomu produkcyjności, karta agrotechnologiczna, siew czysty lub mieszanki

Kukurydza i sorgo cukrowe – uprawa na surowiec kiszonkarski, rejonizacja, dobór odmian, karta agrotechnologiczna. Uprawa kukurydzy na ziarno

Właściwości użytkowe gatunków i odmian oślin roślin strączkowych, z uwzględnieniem możliwości produkcyjnych, układanie mieszanek zbożowo-strączkowych, karta agrotechnologiczna

Właściwości roślin motylkowatych wieloletnich – koniczyny, lucerny, sparceta, komonice, nostrzyk, porównanie zbioru i produkcyjności, dobór i udział gatunków w mieszankach motylkowo-trawiaste (prostych i złożonych), karta agrotechnologiczna

Gatunki traw przydatne do uprawy na gruntach ornych, siew i prowadzenie łanu - karty agrotechnologiczne, odmiany przydatne na pastwiska w zależności od gatunku i grupy zwierząt

Literatura:

1. Szczegółowa Uprawa Roślin, wyd. I – 1999, wyd. II – 2003, praca zbiorowa pod red. Z. Jasińskiej i A. Koteckiego. AWA, Wrocław T I - ss. 481, T II. - ss. 690.

2. Agrotechnika i jakość cech roślin uprawnych – wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod red, B. Sawickiej. Wyd. AR w Lublinie 2000, ss. 477.

3. Ball D.M., Hoveland C.S., Lacefield G.D. 1996. Nowoczesne technologie produkcji pasz objętościowych, MSDR, Kraków, ss. 267.

4. Rogalski M. (red.) 2004. Łąkarstwo. Wyd. Kurpisz, Poznań, ss.272.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- student posiada poszerzoną wiedzę o znaczeniu produkcji pasz w utrzymaniu dobrostanu zwierząt gospodarskich, ze szczególnym podkreśleniem roli pastwiska w żywieniu zwierząt trawożernych

- student posiada poszerzoną wiedzę o uwarunkowaniach stabilnej produkcji surowca paszowego w różnych warunkach agroekologicznych

- zna technologie uprawy i użytkowania roślin dla celów produkcji surowca kiszonkarskiego i ziarna paszowego, przyjaznych dla środowiska przyrodniczego

Umiejętności absolwent potrafi:

- potrafi oszacować plon biomasy, kalendarzowe terminy zbioru oraz zasobność w podstawowe składniki pokarmowe

- umie zorganizować i prowadzić alternatywne warianty produkcyjne w nawiązaniu do systemu produkcji w gospodarstwie i charakterystyki żywionego stada zwierząt

Kompetencje społeczne - absolwent:

- potrafi pracować w zespole - przyjmując rolę moderatora lub oponenta

- jest gotów do działania w zakresie produkcji pasz metodami sprzyjającymi utrzymaniu dobrostanu zwierząt i przyjaznymi dla środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru, uzupełnień i pytania problemowe; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia:

Ocena kart technologicznych i opracowania podsumowujące współczesną rolę w żywieniu zwierząt określonej grupy roślin pastewnych (zadanie dobrowolne, indywidualne dla aktywnych studentów) Na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać karty agrotechnologiczne omawianych roślin; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Szewczyk
Prowadzący grup: Adam Radkowski, Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Szewczyk
Prowadzący grup: Adam Radkowski, Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.