Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.TEC.SL.HBIOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności studentów związanych z pełniejszym wykorzystaniem możliwości podstawowych programów pakietu Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Access i MS Power Point). Na zajęciach laboratoryjnych, które odbywają się w pracowniach komputerowych, studenci pracują indywidualnie, każdy przy jednym komputerze.

Pełny opis:

1) MS Word – opracowywanie efektownie wyglądających dokumentów (formatowanie, tabele, wykresy i diagramy, schematy blokowe, edytor równań)

2) MS Excel – poznanie możliwości wydajnego sposobu obsługiwania arkuszy kalkulacyjnych (formuły i funkcje, zaawansowane wykresy i ich formatowanie, operacje na tekstach, datach i godzinach, operatory logiczne, sumowanie warunkowe, formatowanie warunkowe)

3) MS Access – tworzenie i zarządzanie bazami danych (tworzenie baz danych, tworzenie relacji i kwerend, tworzenie czytelnego raportu)

4) MS Power Point – przygotowanie profesjonalnie wyglądającej prezentacji (animacja niestandardowa, zmiana szablonów, reguły doboru właściwego tła oraz kroju, wielkości i koloru czcionek, tworzenie tabel i wykresów)

Literatura:

1. Z. Dec - Wprowadzenie do systemu SAS, Edition 2000. Kraków, 1997.

2. A. Erd - Podstawy informatyki z przykładami. Politechnika Radomska, 2002.

3. J. Gołaszewski - Informatyka w zarysie. UWM w Olsztynie, 2002.

4. Ch. Grover, M. MacDonald, E. Moore - Office 2007 PL nieoficjalny podręcznik. Wyd. HELION, 2007.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. ma wiedzę z zakresu informatyki i potrafi wykorzystać tą wiedzę na zajęciach z innych przedmiotów,

2. zna edytor tekstu i program do przygotowania prezentacji w takim zakresie że potrafi wykorzystać tą wiedzę w praktyce, m.in. podczas zajęć seminaryjnych,

3. zna arkusz kalkulacyjny w takim stopniu że potrafi skorzystać z niego przy analizowaniu wyników doświadczeń przyrodniczych

UMIEJĘTNOŚCI:

1. potrafi zastosować odpowiednie i nieskomplikowane algorytmy i programy komputerowe do opisu zjawisk przyrodniczych i analizy danych ,

2. potrafi przygotować profesjonalnie prezentacje (teksty) na seminaria i konferencje z wykorzystaniem różnych źródeł informacji, w tym źródeł elektronicznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. zna zakres zdobytej przez siebie wiedzy o komputerach i ich oprogramowaniu i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się,

2. potrafi pracować w zespole, wspólnie rozwiązywać problemy badawcze

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na podstawie sprawdzianów i obecności na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)