Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przepisy prawne w hodowli zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.PPH.SI.HZOTY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przepisy prawne w hodowli zwierząt
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Znajomość obowiązującego prawa stanowi podstawowy wymóg podejmowania prawidłowych decyzji w działalności gospodarczej. Podstawowym celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z różnymi aspektami postępowania ze zwierzętami w ujęciu prawnym. Zostanie to zrealizowane poprzez przybliżenie ważniejszych aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) regulujących różne dziedziny relacji człowiek zwierzę. Zajęcia powinny także umożliwić słuchaczom samodzielne wyszukiwanie niezbędnych informacji oraz ich elementarne rozumienie i zastosowanie w praktyce.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Relacje człowiek - zwierzę w ujęciu historyczno-prawnym i filozoficzno etycznym.

Podstawowe pojęcia prawne i akty normatywne.

Światowa Deklaracja Praw Zwierzęcia UNESCO 1978r., Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928r

Ustawa o ochronie zwierząt (1997 r. Dz.U. 111, poz. 724 z późn. zm.)

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Ustawa ośrodkach żywienia zwierząt, „prawo paszowe”

Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach

Prawo łowieckie

Ustawa o rolnictwie ekologicznym

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Ustawa o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej

Związki i organizacje hodowlane

Ustawa o organizmach genetycznie modyfikowanych

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej- ochrona wód, gruntów rolnych, ochrona krajobrazu i zachowanie bioróżnorodności (2002r.)

Warunki utrzymania zwierząt w świetle obowiązujących aktów prawnych

Ważniejsze rozporządzenia dotyczące różnych aspektów użytkowania zwierząt

Literatura:

1. Klocek C. Zwierzę w świetle prawa w ujęciu historycznym, Przegląd Hodowlany 2008

2. Mielczarek A.E., Klocek C.. Świnie przed sądem, Trzoda Chlewna 2, 2009, 17-18.

3. Mól H. Prawa zwierząt w konwencjach Rady Europy. Medycyna Wet. 52 (2) 1996, s.81-84.

4. Mroczkowski S. Etyczne aspekty doświadczeń na zwierzętach. Przegląd Hodowlany 9, 1996, s. 1-3.

5. Mroczkowski S. Prawna ochrona zwierząt doświadczalnych. Przegląd Hodowlany 7, 2000, s. 1-3.

6. Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, Życie Wet. Zał. 11, 1997, s. 1-16.

7. Szarek J. Ustawy dotyczące zwierząt, Wyd. AR Kraków 1998, 444-455

8. Dziennik Ustaw – teksty odpowiednich rozporządzeń i ustaw regulujących różne aspekty postępowania ze zwierzętami

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.