Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka ogólna i populacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.GEN.SI.HZOBZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka ogólna i populacyjna
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt I stopnia II sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady:

1. Historia i działy genetyki – 2h

2. Genetyka ogólna (I, II Prawo Mendla, szereg alleli wielokrotnych, cechy sprzężone, ograniczone i związane z płcią, abberacje chromosomowe, choroby genetyczne, geny letalne i subletalne, epsitaza) – 10h

3. Podstawy genetyki molekularnej (Budowa DNA i RNA, replikacja, transkrypcja, translacja, wykorzystanie biologii molekularnej w hodowli zwierząt, GMO) - 8h

4. Genetyka populacyjna (spokrewnienia, inbreed, heterozja, parametry genetyczne, selekcja, metody hodowli zwierząt) - 9h

5. Egzamian - 1h

Ćwiczenia:

1.Baza NCBI oraz ENSEMBL, projektowanie starterów (Primer3) - 2h

2.PCR (składanie reakcji), ocena produktów na żelu agarozowym, trawienie enzymami resrykcyjnymi (PCR-RFLP) - 6h

3. I i II prawo Mendla, odstępstwa od praw Mendla - 6h

4. Szeregi alleli wielokrotnych - 2h

5. Cechy sprzężone, ograniczone i związane z płcią - 2h

6. Spokrewnienia, rodowody, inbred - 4h

7. Heterozja - 2h

8 Parmatery genetyczne - 2h

9. Selekcja i metody hodowli - 4h

Literatura:

"M.Green and J.Sambrook (2012) Molecular Cloning: A Laboratory Manual (Fourth Edition)

K.Charon, M.Świtoński (2004) Genetyka Zwierząt

B.Żuk, H.Wierzbicki, M.Zatoń-Dobrowolska (2011) Genetyka populacji i metody hodowlane

"

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

GENOG_W01 "podstawowe zagadnienia z zakresu genetyki i genomiki z uwzględnieniem molekularnych podstaw dziedziczenia, regulacji ekspresji genów i metabolizmu komórkowego oraz transformacji mikroorganizmów, roślin i zwierząt " BIOI1_W09 RZ

GENOG_W02 "i definiuje metody i efekty pracy hodowlanej prowadzonej przy wykorzystaniu genetyki populacji i genetyki molekularnej; zna podstawowe aspekty biotechnologii rozrodu" BIOI1_W17 RZ

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

GENOG_U01 korzystać z internetowych baz danych; wyszukiwać i analizować dane pochodzące z różnych źródeł dotyczące teoretycznych i praktycznych zagadnień z zakresu bioinżynierii BIOI1_U02 RZ

GENOG_U02 stosować podstawowe techniki badawcze i metody analityczne wykorzystywane w biologii molekularnej, cytogenetyce i inżynierii genetycznej, hodowli komórek i tkanek oraz diagnostyce mikrobiologiczne BIOI1_W09 RZ

GENOG_U03 wykorzystywać podstawowe techniki izolacji i klonowania DNA w różnych typach wektorów pro- i eukariotycznych; umie zaprojektować sekwencje starterów i sond molekularnych wykorzystywanych w diagnostyce molekularnej BIOI1_W10 RZ

GENOG_U04 "weryfikować procesy zachodzące na poziomie molekularnym związane ze

wzrostem, rozwojem i użytkowością zwierząt; potrafi dobrać odpowiednią metodę oceny wartości hodowlanej i selekcji zwierząt oraz określić efekt heterozji w programach hodowlanych" BIOI1_W14 RZ

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

GENOG_K01 "świadomej społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stosowanie metod z zakresu bioinżynierii komórek i tkanek, technik biologii molekularnej i transgenezy" BIOI1_K02 RZ

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin:

Egzamin złożony z pytań otwartych oraz pytań wielokrotnego wyboru. Student aby uzyskać zaliczenie musi mieć 51% odpowiedzi prawidłowych – ocena dostateczna; 52-60% ; ponad dostateczny-61-70%; dobry - 71-80%; ponad dobry- 81-90% ; bardzo dobry -powyżej 91%

Ćwiczenia: Trzy kolokwia pisemne (100%) -Student aby uzyskać zaliczenie z kolokwium musi mieć 51% odpowiedzi prawidłowych – ocena dostateczna; 52-60% ; ponad dostateczny-61-70%; dobry - 71-80%; ponad dobry- 81-90% ; bardzo dobry -powyżej 91%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Migdał, Sylwia Pałka
Prowadzący grup: Łukasz Migdał, Sylwia Pałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Migdał, Sylwia Pałka
Prowadzący grup: Anna Migdał, Łukasz Migdał, Sylwia Pałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Migdał, Sylwia Pałka
Prowadzący grup: Łukasz Migdał, Sylwia Pałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.