Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.ETO.SI.HZOTY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etologia zwierząt
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zwrócenie uwagi na podstawowe problemy związane z genetycznymi, fizjologicznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami zachowania zwierząt utrzymywanych w zróżnicowanych warunkach chowu. Omówione zostaną typowe formy naturalnego zachowania w kolejnych fazach wzrostu i rozwoju zwierząt jak również w różnych okresach fizjologicznych (okres okołorujowy, ciąża, okres okołoporodowy, laktacja). Procesy uczenia się zwierząt i wykorzystanie tych zdolności w realizacji procesu hodowlanego. Relacje człowiek zwierzę na wolności i w warunkach produkcyjnych. Zróżnicowanie zachowania osobników różnej płci jak też zachowanie zwierząt różnych gatunków w podobnych sytuacjach. Podkreślony będzie praktyczny aspekt wykorzystania typowych form zachowania dla optymalizacji procesów produkcyjnych.

Pełny opis:

1 Etologia - rys historyczny

2 Genetyczne i fizjologiczne podłoże zachowania

3 Metodyka badań etologicznych

4 Rytmy okołodobowe zachowań zwierząt gospodarskich

5 Zachowania w okresie okołorujowym

6 Okres okołoporodowy i przebieg porodu, opieka nad potomstwem

7 Zachowania związane z wyszukiwaniem i pobieraniem paszy oraz wody

8 Antagonizmy i przejawy agresji

9 Zachowania społeczne, hierarchia stadna

10 Uczenie się, zabawy i odpoczynek

11 Interakcje człowiek - zwierzę

12 Wykorzystanie naturalnych form zachowania w procesach technologicznych

13 Technologiczne uwarunkowania zmian w zachowaniu (adaptacja, techno patie, stereotypie)

14 Specyfika zachowania koni, bydła i owiec

15 Typowe formy zachowania trzody chlewnej i drobiu

Literatura:

1. Sadowski B. - Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN W-wa 2001.

2. Kaleta T. – Zachowanie się zwierząt – zarys problematyki, Wyd. SGGW, Warszawa 2007.

3. Nowicki B., Zwolińska-Bartczak I. – Zachowanie się zwierząt gospodarskich, PWRiL 1983.

4. Wynne C.D.L., Udell M.a.r. -Tajemnice umysłów zwierząt. COAPE Polska 2013

5. Broom D.M., Fraser A.F. Domestic Animals behaviour and welfare, 4th edition, CABI, 2007.

6. Frans de Waal. Bystre zwierzę. Czy jesteśmy dość mądrzy by zrozumieć mądrość zwierząt? Copernicus Center Press 2016.

7. Trojan M. (red.) – Zachowanie się zwierząt, VIZJA PRESS & IT, Warszawa 2007.

8. Grandin T., Johnson C. Zwierzęta czynią nas ludźmi. Media Rodzina 2011.

9. Coren Stanley – Inteligencja psów. Książka i Wiedza, W-wa 1997.

10. Lorenz K.Z. – Tak zwane zło, Warszawa 1975.

11. Nowicki J., Klocek C. - Obserwacje zachowania zwierząt gospodarskich – kilka uwag praktycznych. Przegląd Hodowlany 7, 2009, 26-29.

12. Klocek C. - Osobowość – indywidualizm zwierząt. Trzoda Chlewna 8-9, 2004, 20-22

Efekty uczenia się:

ZOO1_W12 opisuje podstawowe rasy i typy użytkowe zwierząt

gospodarskich, metody ich chowu i hodowli oraz technologie produkcji zwierzęcej

ZOO1_U03 rozpoznaje okolice ciała zwierząt domowych oraz określa położenie poszczególnych narządów wewnętrznych, ocenia budowę i funkcjonowanie poszczególnych komórek, tkanek, narządów i układów organizmu zwierzęcia, interpretuje zachowania behawioralne zwierząt w świetle praw fizjologicznych

ZOO1_K04 ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – sprawdzian pisemny - do uzyskania pozytywnej oceny student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań.

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Klocek
Prowadzący grup: Czesław Klocek, Jacek Nowicki, Weronika Penar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zwrócenie uwagi na podstawowe problemy związane z genetycznymi, fizjologicznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami zachowania zwierząt utrzymywanych w zróżnicowanych warunkach chowu. Omówione zostaną typowe formy naturalnego zachowania w kolejnych fazach wzrostu i rozwoju zwierząt jak również w różnych okresach fizjologicznych (okres okołorujowy, ciąża, okres okołoporodowy, laktacja). Procesy uczenia się zwierząt i wykorzystanie tych zdolności w realizacji procesu hodowlanego. Relacje człowiek zwierzę na wolności i w warunkach produkcyjnych. Zróżnicowanie zachowania osobników różnej płci jak też zachowanie zwierząt różnych gatunków w podobnych sytuacjach. Podkreślony będzie praktyczny aspekt wykorzystania typowych form zachowania dla optymalizacji procesów produkcyjnych.

Pełny opis:

1 Etologia - rys historyczny

2 Genetyczne i fizjologiczne podłoże zachowania

3 Metodyka badań etologicznych

4 Rytmy okołodobowe zachowań zwierząt gospodarskich

5 Zachowania w okresie okołorujowym

6 Okres okołoporodowy i przebieg porodu, opieka nad potomstwem

7 Zachowania związane z wyszukiwaniem i pobieraniem paszy oraz wody

8 Antagonizmy i przejawy agresji

9 Zachowania społeczne, hierarchia stadna

10 Uczenie się, zabawy i odpoczynek

11 Interakcje człowiek - zwierzę

12 Wykorzystanie naturalnych form zachowania w procesach technologicznych

13 Technologiczne uwarunkowania zmian w zachowaniu (adaptacja, techno patie, stereotypie)

14 Specyfika zachowania koni, bydła i owiec

15 Typowe formy zachowania trzody chlewnej i drobiu

Literatura:

1. Sadowski B. - Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN W-wa 2001.

2. Kaleta T. – Zachowanie się zwierząt – zarys problematyki, Wyd. SGGW, Warszawa 2007.

3. Nowicki B., Zwolińska-Bartczak I. – Zachowanie się zwierząt gospodarskich, PWRiL 1983.

4. Wynne C.D.L., Udell M.a.r. -Tajemnice umysłów zwierząt. COAPE Polska 2013

5. Broom D.M., Fraser A.F. Domestic Animals behaviour and welfare, 4th edition, CABI, 2007.

6. Frans de Waal. Bystre zwierzę. Czy jesteśmy dość mądrzy by zrozumieć mądrość zwierząt? Copernicus Center Press 2016.

7. Trojan M. (red.) – Zachowanie się zwierząt, VIZJA PRESS & IT, Warszawa 2007.

8. Grandin T., Johnson C. Zwierzęta czynią nas ludźmi. Media Rodzina 2011.

9. Coren Stanley – Inteligencja psów. Książka i Wiedza, W-wa 1997.

10. Lorenz K.Z. – Tak zwane zło, Warszawa 1975.

11. Nowicki J., Klocek C. - Obserwacje zachowania zwierząt gospodarskich – kilka uwag praktycznych. Przegląd Hodowlany 7, 2009, 26-29.

12. Klocek C. - Osobowość – indywidualizm zwierząt. Trzoda Chlewna 8-9, 2004, 20-22

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.