Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Znaczenie zwierząt w rozwoju kulturowym człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ZZRK9.SI.HZOPX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Znaczenie zwierząt w rozwoju kulturowym człowieka
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z niektórymi zagadnieniami związanymi z rolą i miejscem zwierząt w rozwoju cywilizacji człowieka. Studenci uzyskają podstawową wiedzę odnośnie interakcji człowiek-zwierzęta w bezpośredniej relacji oraz na płaszczyźnie kultury, sztuki, rozwoju hodowli i postępu technicznego. Tematyka wykładów obejmuje także motywacje i postawy różnych grup społecznych wobec inicjatyw związanych z ochroną gatunków oraz wobec niehumanitarnego traktowania zwierząt.

Pełny opis:

Tematyka wykładów jest następująca:

- Definicje związane z kulturą i cywilizacją człowieka w aspekcie relacji człowiek-zwierzę (8 godz.).

- Psychologiczne uwarunkowania w relacjach człowiek-zwierzę (4 godz.).

- Kulturowe przesłanki ochrony zwierząt dzikich i ich siedlisk (3 godz.).

- Zagadnienia łowieckie w aspekcie kulturotwórczym i etycznym (2 godz.).

- Kontrowersyjne sposoby traktowania i użytkowania zwierząt (3 godz.).

- Rola wiedzy przyrodniczej w stymulowaniu postępu technicznego (3 godz.).

- Problematyka legislacyjna w aspekcie ochrony zwierząt (3 godz.).

- Zwierzęta a sztuka (4 godz.).

Literatura:

Aranson E. 2008. Człowiek - istota społeczna. PWN

Darowski R. 2006. Filozoficzna refleksja nad człowiekiem i kulturą. OBOK Krajeński Kwartalnik Kultural-ny, nr 4.

Dröscher V. 1980. Cena miłości. U źródeł zachowań godowych. Wiedza Powszechna

Dröscher V. 1996. Ludzkie oblicze zwierząt. PiW.

Dröscher V. 1997. Rodzinne gniazdo. Jak zwierzęta rozwiązują swoje problemy rodzinne? Wyd. Cyklady.

Griffin D.R. 2004. Umysły zwierząt. Czy zwierzęta mają świadomość? GWP

Hamer H. 2005. Psychologia społeczna - teoria i praktyka. Wyd. Difin, Warszawa

Kellert S., Wilson E. 1993. The Biophilia Hypothesis. Island Press, pp. 496.

Królikowska K. 2008: Konflikty społeczne w polskich parkach narodowych. O.W. Impuls.

Masson J.M., McCarthy S. 1999: Kiedy słonie płaczą. O życiu emocjonalnym zwierząt. KiW.

Myers D.G.: Psychologia społeczna. Zysk i S-ka

Panek W. 2004. Wiedza o kulturze. Podręcznik, Wyd. Polskie, Wołomin, wyd. II

Paton W. 1997. Człowiek i mysz. Badania medyczne na zwierzętach. PWN

Pospiszyl I. 2008. Patologie społeczne. PWN

Szpetkowski K.J. 2006: Etyka łowiecka. PZŁ Łowiec Polski.

Szumera G. 2007. Cywilizacja w myśli polskiej. Poglądy filozoficzno-społeczne Erazma Majewskiego. Wyd. UŚ, wyd. I, Katowice

Wilson E.O. 1984. Biophilia: tha human bond with other species. President and Fellows of Harvard College, 12th printing, 2003

Efekty uczenia się:

Studenci poznają znaczenie relacji człowiek-zwierzęta z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych i cywilizacyjnych oraz będą mogli się wykazać aktywną postawę w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy w duchu odpowiedzialności za zwierzęta.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena będzie dokonana na podstawie przeprowadzonego wśród studentów testu wyboru, zgodnie z kryteriami oceny obowiązującymi w szkolnictwie wyższym.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.