Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Znaczenie zwierząt w rozwoju kulturowym człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ZZRK9.SI.HZOHY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Znaczenie zwierząt w rozwoju kulturowym człowieka
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z niektórymi zagadnieniami związanymi z rolą i miejscem zwierząt w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym człowieka. Studenci uzyskają podstawową wiedzę odnośnie interakcji człowiek-zwierzęta w bezpośredniej relacji oraz na płaszczyźnie kultury, sztuki, rozwoju hodowli i postępu technicznego. Tematyka wykładów obejmuje także motywacje i postawy różnych grup społecznych wobec inicjatyw związanych z ochroną gatunków oraz wobec niehumanitarnego traktowania zwierząt.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z niektórymi zagadnieniami związanymi z rolą i miejscem zwierząt w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym człowieka. Studenci uzyskają podstawową wiedzę odnośnie interakcji człowiek-zwierzęta w bezpośredniej relacji oraz na płaszczyźnie kultury, sztuki, rozwoju hodowli i postępu technicznego. Tematyka wykładów obejmuje także motywacje i postawy różnych grup społecznych wobec inicjatyw związanych z ochroną gatunków oraz wobec niehumanitarnego traktowania zwierząt.

Tematyka wykładów obejmuje następujące zagadnienia (w sumie 30 godz.):

1. Pojęcia kultury i cywilizacji człowieka.

2. Technokratyzm, postmodernizm i posthumanizm o relacji człowiek-zwierzę.

3. Zwierzęta w sztuce. Hodowla zwierząt jako sztuka.

4. Psychologiczne uwarunkowania w relacji człowiek-zwierzę.

5. Domestykacja zwierząt jako wyraz kulturotwórczych zdolności człowieka.

6. Kontrowersyjne sposoby traktowania i użytkowania zwierząt.

7. Rola wiedzy przyrodniczej w stymulowaniu postępu technicznego.

8. Kulturowe przesłanki ochrony zwierząt.

9. Problematyka legislacyjna w aspekcie ochrony zwierząt.

Oprócz wiedzy przekazanej podczas wykładów, poleca się następującą literaturę:

1. Adamczyk K., Kaleta T., Nowicki J. 2017. W obronie dobrostanu zwierząt w ujęciu zootechnicznym. Przegląd Hodowlany, 1, 1-3.

2. Grandin T., Johnson C. 2011. Zrozumieć zwierzęta. Wyd. Media Rodzina.

3. Griffin D.R. 2004. Umysły zwierząt. Czy zwierzęta mają świadomość? GWP

4. Adamczyk K. 2009. Postrzeganie zwierząt w Europie – szkic historyczny. Przegląd Hodowlany, 3, 25-28.

5. Adamczyk K. 2009. Prawa zwierząt gospodarskich. Przegląd Hodowlany, 5, 28-30.

6. Darowski R. 2006. Filozoficzna refleksja nad człowiekiem i kulturą. OBOK Krajeński Kwartalnik Kulturalny, nr 4.

Efekty kształcenia:

WIEDZA − absolwent zna i/lub rozumie:

znaczenie relacji człowiek-zwierzęta z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych i cywilizacyjnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent:

wykazuje aktywną postawę w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy humanistycznej w zakresie relacji człowiek-zwierzę; ma świadomość znaczenia swojej odpowiedzialności za zwierzęta.

Zaliczenie – poprawna odpowiedź na 10 pytań testowych (test wyboru) z zagadnień omawianych na wykładach. Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 5 pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 100%.

Literatura:

Oprócz wiedzy przekazanej podczas wykładów, poleca się następującą literaturę:

1. Adamczyk K., Kaleta T., Nowicki J. 2017. W obronie dobrostanu zwierząt w ujęciu zootechnicznym. Przegląd Hodowlany, 1, 1-3.

2. Grandin T., Johnson C. 2011. Zrozumieć zwierzęta. Wyd. Media Rodzina.

3. Griffin D.R. 2004. Umysły zwierząt. Czy zwierzęta mają świadomość? GWP

4. Adamczyk K. 2009. Postrzeganie zwierząt w Europie – szkic historyczny. Przegląd Hodowlany, 3, 25-28.

5. Adamczyk K. 2009. Prawa zwierząt gospodarskich. Przegląd Hodowlany, 5, 28-30.

6. Darowski R. 2006. Filozoficzna refleksja nad człowiekiem i kulturą. OBOK Krajeński Kwartalnik Kulturalny, nr 4.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

WIEDZA − absolwent zna i/lub rozumie:

znaczenie relacji człowiek-zwierzęta z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych i cywilizacyjnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent:

wykazuje aktywną postawę w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy humanistycznej w zakresie relacji człowiek-zwierzę; ma świadomość znaczenia swojej odpowiedzialności za zwierzęta.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – poprawna odpowiedź na 10 pytań testowych (test wyboru) z zagadnień omawianych na wykładach. Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 5 pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 100%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Adamczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Adamczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.