Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żywienie zwierząt w ogrodach zoologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ZOZ.SM.HZAZZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt w ogrodach zoologicznych
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Zootechnika- Żywienie i dietetyka zwierząt I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady:

1. Behawioralne i ekologiczne aspekty aktywności pokarmowej zwierząt nieudomowionych.

2. Specyfika trawienia i przemiany składników pokarmowych u wybranych zwierząt nieudomowionych.

3. Charakterystyka pasz oraz dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt w ogrodach zoologicznych oraz systemy oceny ich wartości pokarmowej.

4. Podstawy żywienia ryb i bezkręgowców wodnych w ogrodach zoologicznych.

5. Podstawy żywienia płazów i bezkręgowców lądowych w ogrodach zoologicznych.

6. Podstawy żywienia gadów w ogrodach zoologicznych.

7. Podstawy żywienia ptaków roślinożernych w ogrodach zoologicznych.

8. Podstawy żywienia ptaków mięsożernych i wszystkożernych w ogrodach zoologicznych.

9. Podstawy żywienia ssaków roślinożernych w ogrodach zoologicznych.

10. Podstawy żywienia ssaków mięsożernych i wszystkożernych w ogrodach zoologicznych.

Ćwiczenia:

1. Praktyczne żywienie zwierząt w ogrodzie zoologicznym – ćwiczenia terenowe.

2. Podstawy bilansowania dawek pokarmowych dla zwierząt w ogrodach zoologicznych.

3. Ocena kondycji ciała i kału zwierząt w ogrodach zoologicznych.

4. Techniki karmienia zwierząt w ogrodach zoologicznych.

Literatura:

1. An Introduction to Zoo Biology and Management. John Willey & Sons, 2011.

2. Wild Mammals in captivity. Principles and techniques for zoo managment. The University of Chicago Press, 2013.

3. Żywienie dzikich zwierząt. Wyd. SGGW, 2012.

4. Normy żywienia różnych gatunków zwierząt (m. in. Nutrient Requirements of Small Ruminants. Sheep, Goats, Cervids, and New World Camelids. NRC, 2007.)

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie:

- zachowania żywieniowe oraz sposoby odżywiania się zwierząt nieudomowionych

- wartość odżywczą surowców paszowych i pasz stosowanych w żywieniu zwierząt w ogrodach zoologicznych

- zasady i sposoby żywienia wybranych grup systematycznych zwierząt w ogrodach zoologicznych

Potrafi:

- przygotować dawkę pokarmową dla wybranych gatunków zwierząt w ogrodach zoologicznych oraz scharakteryzować różne techniki karmienia zwierząt

- ocenić poprawność żywienia zwierząt w ogrodach zoologicznych, m.in. na podstawie oceny kondycji ciała czy konsystencji kału zwierząt

- ocenić jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt w ogrodach zoologicznych

Jest gotów do:

- wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiowania w praktyce

- prezentowania aktywnej postawy w zakresie samokształcenia

- podejmowania odpowiedzialności za warunki utrzymania zwierząt, w tym ich żywienia jako kluczowego elementu dobrostanu

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Zaliczenie w formie pisemnej (test); na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia: Zaliczenie w formie sprawozdania z ćwiczeń terenowych w ogrodzie zoologicznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Przybyło
Prowadzący grup: Marcin Przybyło, Agnieszka Waliczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)