Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycyjne i regionalne produkty zwierzęce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.TRA.SM.HZOBZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycyjne i regionalne produkty zwierzęce
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt II stopnia I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie charakterystyki produktów zwierzęcych typowych dla różnych regionów Polski i Europy Środkowej (wyroby mleczarskie, mięsne oraz produkty zwierzęce nie spożywcze). Przedstawione zostanie ich pochodzenie, tradycje wytwarzania, zwyczaje związane z kulturą regionalną

Pełny opis:

Idea produktów regionalnych i lokalnych w Unii Europejskiej

Możliwości promowania i ochrony polskich produktów regionalnych

Rasy rodzime zwierząt i ich znaczenie dla zachowania bioróżnorodności i ratowania zasobów genetycznych - możliwości wykorzystania

Produkcja tradycyjnych wędlin wieprzowych: wędzonki, szynki suszone, produkty mniej trwałe

Tradycyjna żywność obszarów wiejskich, lokalne wyroby kulinarne Polski Południowej

Zasady prowadzenia wypasu kulturowo-komercyjnego owiec w Karpatach

Pasterstwo jako element utrzymania tradycji i zachowania tożsamości regionalnej w Europie

Produkcja owczarska w górach jako przykład rolnictwa zrównoważonego ekologicznego

Zasady wyrobu regionalnych produktów owczarskich: wyroby spożywcze i rękodzielnicze

Rodzime rasy drobiu

Gęsie produkty tradycyjne. Tradycyjne produkty od ptaków grzebiących

Specyfika lokalnych rasy bydła użytkowanych na terenie byłej Galicji

Lokalne potrawy galicyjskie wytwarzane na bazie mleka lub mięsa wołowego

Regulacje prawne dotyczące rynku żywności i produktów regionalnych

Literatura:

1. Bonczar G.: 2006a. Jakość oszczypków z uwzględnieniem oceny mleka owczego i żętycy. Mat. Szkol. Program aktywizacji gospodarczej i ochrony dziedzictwa Małopolskich Karpat. Wyd. AR i IB PAN Kraków, 18-22.

2. 2.Bonczar G.: 2006b. Regionalne produkty z mleka owczego w kraju i na świecie. Mat. Szkol. Program aktywizacji gospodarczej i ochrony dziedzictwa Małopolskich Karpat. Wyd. AR i IB PAN Kraków, 23-29.

3. 3.Borys B.: 2004. Wypasowe systemy produkcji a jakość spożywczych produktów owczarskich. IB. Kraków 2004, 85-93.

4. 4.Drożdż A. Góra-Drożdż E. 1998. Znaczenie owczarstwa górskiego dla zrównoważonego rozwoju regionów górskich. Wiadomości Ziem Górskich, PTRZG Zeszyt 7 (11) s. 137-141.

5. Kuźnicka E., Zajączkowska K. (2009) Tradycyjne wyroby regionalne z mleka owczego i koziego, jako element dziedzictwa kulturowego wsi, ochrona ich nazw, promocja produktów oraz wsparcie producentów. Przegląd Hodowlany 11, s 18-22

6. Kalinowska B., Klocek C., 2000, Szynka niejedno ma imię Trzoda Chlewna 12, 2000, 56-58.

7. Kalinowska B., Klocek C. Kiełbasa. Trzoda Chlewna 12, 2002, 106-108

8. 8.Mirek Z.: 2004. Problemy ochrony różnorodności biologicznej obszarów pasterskich Polski w kontekście rozwoju zrównoważonego. Wyd. IB. 2004

Efekty uczenia się:

Zna metody przetwórstwa i oceny jakości surowców pochodzenia zwierzęcego

Opisuje relację pomiędzy produkcją zwierzęcą a środowiskiem

Wymienia i zna techniki i technologie optymalne dla uzyskania najwyższej jakości produktów w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem.

Potrafi dokonać podstawowej oceny jakościowej surowców pochodzenia zwierzęcego

Decyduje o metodach , technikach , technologiach w produkcji żywności o wysokiej jakości

Wykorzystuje wiedze dla wytwarzania ekologicznych produktów zwierzęcych o wysokiej jakości

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik
Prowadzący grup: Małgorzata Gumułka, Edyta Molik, Jacek Nowicki, Piotr Zapletal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik
Prowadzący grup: Małgorzata Gumułka, Edyta Molik, Jacek Nowicki, Piotr Zapletal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik
Prowadzący grup: Małgorzata Gumułka, Edyta Molik, Jacek Nowicki, Piotr Zapletal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik
Prowadzący grup: Małgorzata Gumułka, Edyta Molik, Piotr Zapletal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)