Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Toksykologia układów fizjologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.TOK.SM.HZOZY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Toksykologia układów fizjologicznych
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Żywienie i dietetyka zwierząt 1 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi skutków oddziaływania trucizn na organizm, wpływu czynników ustrojowych na ich toksyczność. Określenia dawki i stężenia oraz podziału substancji toksycznych i czynników szkodliwych. Słuchacze zapoznają się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi wpływu wybranych substancji toksycznych na funkcję komórek oraz podstawowych narządów i układów organizmu (nerwowy, pokarmowy, wydalniczy, immunologiczny i endokrynny).

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW:

1.Podstawowe zagadnienia i pojęcia dotyczące reaktywności układów fizjologicznych na czynniki środowiskowe

2.Zachowanie się toksykantów w organizmie (drogi wnikania, rozmieszczenie, metabolizm i wydalanie)

3.Wpływ związków toksycznych na czynność układu pokarmowego

4.Oddziaływanie ksenobiotyków na układ nerwowy i endokrynny

5.Wpływ toksyn pochodzenia roślinnego i zwierzęcego na czynność układu wydalniczego

6.Wpływ substancji toksycznych na funkcję układu oddechowego i immunologicznego

7.Mutagenne i kancerogenne działanie toksyn pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Literatura:

1. Stanley E. Manahan, „Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne”, PWN, 2006.

2. C.H. Walker, S.P. Hopkin, R.M. Sibly, D.B. Peakall„Podstawy ekotoksykologii”, PWN, 2002.

3. Paweł Rejmer, „Podstawy toksykologii”, Wydawnictwo Ekoinżynieria, Lublin 1997

4..Fizjologia zwierząt z elementami anatomii, Red. L. Dusza. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2001

5.Fizjologia, W.F. Ganong, PZWL Warszawa, 2007

6.Fizjologia zwierząt domowych -W.von Engelhardt, Galaktyka 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Podstawowe zagadnienia toksykologii.

Wpływ wybranych substancji toksycznych na czynność poszczególnych układów organizmu.

Wpływ ksenobiotyków na fizjologię organizmu.

Umiejętności:

Wybranie odpowiedniej metody i testu do analizy potencjanych toksykantów.

Zastosowanie posiadanej wiedzy do poszukiwania publikacji naukowych.

Kompetencje społeczne:

Umiejętność przekazania wiedzy z zakresu ekotoksykologii.

Gotowość do pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę - przygotowanie ankiety umożliwiającej ocenę przebiegu, zagrożenia i skutków potencjalnego zatrucia w miejscu pracy (rolnicy, mechanicy, przetwórstwo żywności).

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych -wiedza, umiejętności i kompetencje- efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Krystyna Koziec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Krystyna Koziec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.