Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i podstawy przetwórstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.OBR.SM.HZOUZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i podstawy przetwórstwa
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Zootechnika- Bioinżynieria rozrodu zwierząt I sem. obowiązkowe
Zootechnika- Hodowla i użytkowanie zwierząt I sem. obowiązkowe
Zootechnika- Żywienie i dietetyka zwierząt I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zasady obrotu produktami pochodzenia zwierzęcego na rynku krajowym i międzynarodowym i podstawy przetwórstwa. Omówione zostaną metody konserwacji surowców i produktów zwierzęcych (mleka, mięsa, jaj, wełny i pierza) oraz podstawowe techniki przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego a także przechowywanie, pakowanie i znakowanie produktów finalnych. Student zapozna się z obowiązującymi systemami kontroli jakości.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Obrót i handel produktami pochodzenia zwierzęcego na rynku krajowym i międzynarodowym.

2.Odbiór i przechowywanie mleka w zakładzie mleczarskim. Produkcja mleka spożywczego: oczyszczanie mleka, normalizacja, homogenizacja, obróbka cieplna, pakowanie. Koncentraty mleczne.

3.Produkcja śmietany spożywczej, mlecznych napojów fermentowanych i masła.

4.Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających i twarogowych. Produkty uboczne przetwórstwa mlecznego.

5.Utrwalanie produktów mięsnych i tłuszczowych. Uboczne produkty ubojowe.

6.Przetwórstwo mięsne i tłuszczowe: produkcja bekonu i wędlin.

7.Konserwy mięsne. Produkcja tłuszczów topionych.

8.Konfekcjonowanie mięsa. Okresy trwałości przetworów mięsnych.

9.Wskaźniki uzysku przetworów mięsnych. Transport surowców i przetworów mięsnych.

10.Przygotowanie jaj do obrotu handlowego.

11.Przechowywanie jaj.

12.Przetwory jajowe.

13.Klasyfikacja wełny owczej, koziej i innych gatunków

14.Konserwacja, magazynowanie i klasyfikacja skór zwykłych.

15.Klasyfikacja pierza.

Ćwiczenia:

1.Analiza sensoryczna i fizykochemiczna mleka spożywczego, śmietany, kefiru i jogurtu od różnych producentów na podstawie odpowiednich norm. Oznaczenie skuteczności pasteryzacji mleka.

2.Analiza sensoryczna i fizykochemiczna wybranych wędlin a w niej: oznaczenie zawartości wody w wędlinach, oznaczenie zawartości tłuszczu metodą Gerbera i oznaczenie zawartości soli (NaCl) metodą Mohra. Porównanie uzyskanych wartości z wymaganiami normy i wyciągnięcie wniosków dotyczących jakości ocenianych wędlin.

3.Charakterystyka jaja kurzego(obliczanie indeksu), badanie jego składu i wyglądu treści jaja po wbiciu na płytkę szklaną. Ocena najczęstszych wad.

4.Badanie wybranych cech fizykochemicznych wełny owczej.

5.Ocena i klasyfikacja pierza.

Literatura:

Podstawowa:

1.Zin M. 1995. Przetwórstwo surowców pochodzenia zwierzęcego. Wydawnictwo AR w Rzeszowie.

2. Olszewski A. 2002. Technologia przetwórstwa mięsa. WNT, Warszawa.

3. Litwińczuk Z. Surowce zwierzęce. 2002. Ocena i wykorzystanie. PWRiL, Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Znanieckiego. 1983. Zarys obrotu, oceny

i przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego. PWRiL, Warszawa.

2. Praca zbiorowa pod redakcją Franciszka Świderskiego. 1998. Towaroznawstwo

produktów spożywczych. SGGW, Warszawa

3.Sawicka J., Wodziak K., Zapletal P. - Ocena i Wykorzystanie surowców pochodzenia zwierzęcego cz. 1. Wykłady.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna: zasady obrotu produktami pochodzenia zwierzęcego podstawowe technologie przetwarzania żywności, składowania, konfekcjonowania i znakowania produktów, zasady produkcji zdrowej żywności.

Absolwent potrafi:

dobierać i stosować metody utrwalania surowców pochodzenia zwierzęcego i żywności przetworzonej, dokonywać wyboru technologii przetwarzania żywności, składowania, konfekcjonowania i znakowania produktów.

Absolwent jest gotów do:

samodzielnego podejmowania decyzji, organizowania pracy zespołowej, pełnienia funkcji kierowniczej, a także do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, postępowania zgodnie z zasadami etyki w pracy zawodowej i społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55 % prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60 %.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prawidłowych odpowiedzieć na pytania kolokwium zaliczeniowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapletal
Prowadzący grup: Dominika Kułaj, Piotr Zapletal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapletal
Prowadzący grup: Piotr Zapletal, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapletal
Prowadzący grup: Michał Kmiecik, Anna Migdał, Sylwia Pałka, Piotr Zapletal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.