Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.MIK.SL.HBIOY.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy: Biologia stosowana kierunek 1 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma zapoznać studentów ze specyfiką świata mikroorganizmów ich stopniem zróżnicowania i rolą jaką pełnią w biosferze i gospodarce człowieka. Studenci poznają pożyteczne i szkodliwe mikroorganizmy dla organizmów zwierzęcych i ludzi oraz procesy przez nie przeprowadzane.

Pełny opis:

Przedmiot ma zapoznać studentów ze specyfiką świata mikroorganizmów ich stopniem zróżnicowania i rolą jaką pełnią w biosferze i gospodarce człowieka. Wykłady umożliwią poznanie zarysu historii mikrobiologii i badań nad drobnoustrojami, morfologii i charakterystyki wybranych grup mikroorganizmów. budowy mikroorganizmów, mechanizmów ich funkcji życiowych oraz ich relacji z innymi organizmami, przedstawią zasady funkcjonowania tych organizmów w ich środowisku bytowania. Studenci poznają pożyteczne i szkodliwe mikroorganizmy dla organizmów zwierzęcych i ludzi oraz procesy przez nie przeprowadzane. Wiedza z zakresu mikrobiologii jest niezbędnym warunkiem zrozumienia zasad funkcjonowania organizmów żywych na poziomie komórkowym oraz populacji w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem. Wiedza ta pozwala nabyć umiejętności praktycznego wykorzystania mikroorganizmów i procesów biochemicznych przez nie przeprowadzanych.

Literatura:

1. Schlegel H.G., Mikrobiologia ogólna, warszawa 2003.

2. Kunicki-Goldfinger W. J.H., Życie bakterii PWN, Warszawa 2006.

3. Nicklin J., gram-Cook K., Kilington R., Mikrobiologia, PWN, Warszawa, 2007.

4. Zmysłowska J., Mikrobiologia ogólna i środowiskowa, teoria i ćwiczenia. Wyd. Uniwersytetu warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 2002

5. Abigail A. Salyers Dixie D. Whitt., Mikrobiologia. Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- pojęcia oraz posiada wiedzę z zakresu wirusologii, bakteriologii, protozoologii i zoologii,

- zagadnienia z zakresu technik biochemicznych, genetycznych, mikrobiologicznych i immunologicznych oraz ich zastosowania w biologii, medycynie, rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska

- pojęcia z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących struktury i funkcji komórki

- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w laboratorium

Umiejętności - Student potrafi:

- stosować i dobierać odpowiednie techniki biochemiczne, genetyczne, mikrobiologiczne i immunologiczne do analizy procesów biologicznych

- oceniać możliwości wykorzystania i wdrażania technik badawczych w naukach biologicznych, medycynie, rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska

- analizować zjawiska wpływające na zdrowie zwierząt i ludzi oraz stan środowiska naturalnego i hodowlanego;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- formułowania opinii na temat podstawowych zagadnień biologii oraz wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy kierunkowej

- przedsiębiorczego działania zmierzającego do zastosowania wiedzy biologicznej w pracy zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

test z wyboru i uzupełnienia; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Frączek
Prowadzący grup: Karol Bulski, Krzysztof Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Frączek
Prowadzący grup: Krzysztof Frączek, Anna Lenart-Boroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.