Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.MIK.SI.HZOPY.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć z mikrobiologii jest zapoznanie studentów z światem drobnoustrojów, ich rolą w najważniejszych procesach biologicznych związanych z krążeniem materii i przepływem energii w różnych ekosystemach.

Pełny opis:

Celem zajęć z mikrobiologii jest zapoznanie studentów z światem drobnoustrojów, ich rolą w najważniejszych procesach biologicznych związanych z krążeniem materii i przepływem energii w różnych ekosystemach. Wykłady umożliwią lepsze zrozumienie fizjologii drobnoustrojów, jak również ich znaczenie w funkcjonowaniu biocenozy oraz ich wzajemnym wpływie na siebie i na inne organizmy żywe. Celem ćwiczeń z mikrobiologii ogólnej jest praktyczne zapoznanie studentów z podstawową techniką laboratoryjną stosowaną w pracowniach mikrobiologicznych. Na ćwiczeniach zostaną przedstawione podstawowe metody izolacji i hodowli mikroorganizmów, sporządzania preparatów mikrobiologicznych oraz analizy ilościowej i jakościowej. Ponadto studenci zdobędą umiejętność prawidłowego posługiwania się mikroskopem immersyjnym umożliwiającym podstawową obserwację drobnoustrojów.

Literatura:

Kunicki-Goldfinger W. - Życie bakterii.

2. Schlegel H.G. - Mikrobiologia ogólna

3. Singelton P.: Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa,2000

Uzupełniająca:

1. Mǘller G.- Podstawy mikrobiologii żywności

2. Trojanowska K., Giebel H., Gołębiowska B. - Mikrobiologia żywności

3. Zaleski S.J. - Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego

4. Kisielewska E., Kordowska-Wiater M. - Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i mikrobiologii żywności.

5. Normy Polskie, poradniki sanitarne, przepisy, dyrektywy UE, ustawy i rozporządzenia.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student potrafi opisać morfologię i fizjologię różnych grup drobnoustrojów, potrafi rozróżniać grupy systematyczne mikroorganizmów, scharakteryzować mechanizmy funkcjonowania drobnoustrojów.

Posiada ogólną wiedzę z mikrobiologii, charakteryzuje najważniejsze procesy mikrobiologiczne zachodzące w glebie, wodzie i powietrzu.

Umiejętności

Interpretuje i samodzielnie wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu mikrobiologii w celu praktycznego jej wykorzystania w życiu codziennym.

Ocenia zagrożenia i objaśnia korzyści płynące z zastosowanie mikrobiologicznych procesów w różnych obszarach działalności gospodarczej

człowieka.

Rozróżnia poszczególne grupy fizjologiczne drobnoustrojów, praktycznie wykorzystuje metody stosowane w laboratorium mikrobiologicznym, samodzielnie posługuje się aparaturą i sprzętem laboratoryjnym, interpretuje wyniki analiz i doświadczeń.

Kompetencje społeczne

Samodzielnie ocenia i interpretuje zdobycze wiedzy z zakresu mikrobiologii, jej duży wkład w rozwój nowoczesnych dyscyplin naukowych jak: biologia molekularna, genetyka, czy biotechnologia.

Organizuje pracę w małym laboratorium, celem wykonania określonego doświadczenia z zakresu mikrobiologii, wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu mikrobiologii i potrafi ją połączyć z innymi dyscyplinami naukowymi

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Egzamin w formie pisemnej – student test wyboru i uzupełnień obejmujące najważniejsze zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić poprawnej odpowiedzi na co najmniej 51%; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Galus-Barchan
Prowadzący grup: Krzysztof Frączek, Agnieszka Galus-Barchan, Jacek Grzyb, Marek Ostafin, Iwona Paśmionka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Galus-Barchan, Jacek Grzyb
Prowadzący grup: Krzysztof Frączek, Agnieszka Galus-Barchan, Iwona Paśmionka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.