Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.MIK.SI.HZOHY.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy: Hodowla zwierząt stacjonarne 1 sem. obowiązkowe I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć z mikrobiologii jest zapoznanie studentów ze światem drobnoustrojów. Wykazanie ich znaczącej roli w najważniejszych procesach biologicznych związanych z krążeniem materii i przepływem energii w różnego typu ekosystemach.

Pełny opis:

Celem zajęć z mikrobiologii jest zapoznanie studentów ze światem drobnoustrojów oraz ich znaczącą rolą w najważniejszych procesach biologicznych związanych z krążeniem materii i przepływem energii w różnego typu ekosystemach.

Wykłady umożliwią lepsze zrozumienie fizjologii drobnoustrojów, pokażą ich znaczenie w funkcjonowaniu biocenoz oraz występujące w przyrodzie interakcje pomiędzy drobnoustrojami i innymi organizmami żywymi.

Celem ćwiczeń jest praktyczne zapoznanie z podstawową techniką laboratoryjną stosowaną w pracowaniach mikrobiologicznych. Studenci poznają podstawowe metody izolacji i hodowli mikroorganizmów, nauczą się wykonywać preparaty mikrobiologiczne oraz będą przeprowadzać analizy mikrobiologiczne. Uczestnicy ćwiczeń zdobędą umiejętność prawidłowego posługiwania się mikroskopem imersyjnym.

Literatura:

1. Kunicki-Goldfinger W.: Życie bakterii

2. Schlegel H.G.: Mikrobiologia ogólna

3. Kotełko K.: Biologia bakterii

4. Schollenberger A.: Mikrobiolologia i choroby zakaźne zwierząt

5. Singleton P.: Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie.

6. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia techniczna

7. Müller G.: Podstawy mikrobiologii żywności

8. Zaleski S.J.: Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego

9. Kisielewska E., Kordowska-Wiater M.: Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i mikrobiologii żywności

10. Postgate J.: Człowiek i drobnoustroje

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student potrafi opisać morfologię i fizjologię różnych grup drobnoustrojów, potrafi rozróżniać mikroorganizmy, scharakteryzować mechanizmy funkcjonowania drobnoustrojów w środowisku przyrodniczym.

Student charakteryzuje najważniejsze procesy mikrobiologiczne zachodzące w środowisku przyrodniczym.

Umiejętności:

Student interpretuje i samodzielnie wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu mikrobiologii w celu praktycznego jej wykorzystania w życiu codziennym.

Student potrafi ocenić zagrożenia i objaśnić korzyści płynące z zastosowania mikrobiologicznych procesów w różnych obszarach działalności gospodarczej człowieka.

Potrafi rozróżnić poszczególne grupy fizjologiczne drobnoustrojów, praktycznie wykorzystać metody stosowane w laboratorium mikrobiologicznym, samodzielnie posługiwać się aparaturą i sprzętem laboratoryjnym, interpretować wyniki analiz i doświadczeń.

Kompetencje społeczne:

Student samodzielnie ocenia i interpretuje wiedzę z zakresu mikrobiologii, jej wkład w rozwój nowoczesnych dyscyplin naukowych jak: biologia molekularna, genetyka, czy biotechnologia.

Ma umiejętność organizacji pracy w grupie i kierowania małym zespołem w laboratorium celem wykonania określonego doświadczenia z zakresu mikrobiologii.

Umie wdrożyć zdobytą wiedzę z zakresu mikrobiologii do praktyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć ćwiczenia laboratoryjne należy udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w kolokwiach zaliczeniowych obejmujące treści poruszane na ćwiczeniach. Do zaliczenia kolokwium należy uzyskać 60% maksymalnej ilości punktów. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zaliczenie wykładów na ocenę ma formę pisemną: test wielokrotnego wyboru obejmujący najważniejsze zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić poprawnej odpowiedzi na co najmniej 60% maksymalnej ilości punktów. Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Grzyb
Prowadzący grup: Jacek Grzyb, Marek Ostafin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Grzyb
Prowadzący grup: Jacek Grzyb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.